Kulttuuriympäristöohjelmat - Uusimaa

Vallisaaren patteria
Vallisaaren patteria © Kuva: Henrik Wager

Uudellemaalle on laadittu kultuuriympäristöohjelma viimeksi vuonna 1996 (Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisuja 5/1996). Ohjelmaa ei ole saatavilla sähköisesti. Resurssisyistä ohjelmaa ei olla päivittämässä.

Alueen kulttuuriympäristön vaaliminen on pitkälti kansalaisjärjestöjen, yksityisten henkilöiden ja kuntakaavoituksen varassa. Kaavoitusta varten laaditaan mm. kulttuuriympäristö- ja rakennushistoriaselvityksiä.

Selvitys maakunnallisesti merkittävistä uusmaalaisista kulttuuriympäristöistä:

Uudenmaan arkkitehtuuripoliittinen ohjelma tuo esille uusmaalaisen rakennetun ympäristön erityispiirteitä, nykytilaa sekä tavoitteita tulevalle kehitykselle:

Helsinki, Vantaa ja Lohja ovat laatineet omat arkkitehtuuripoliittiset ohjelmansa. Lisätietoa:

 

Julkaistu 12.7.2016 klo 8.48, päivitetty 3.8.2017 klo 13.22

Julkaisija: