Kulttuuriympäristöohjelmat - Keski-Suomi

KS-kulttympohjelma-etukansi.gifKeski-Suomen kulttuuriympäristöohjelmassa on linjattu tavoitteet ja toimenpiteet kulttuuriympäristön hoidolle koko maakunnassa vuosille 2005–2015.

Ohjelman visio on: Vuoteen 2015 mennessä Keski-Suomen kulttuuriympäristön arvo ja ominaispiirteet tunnetaan ja tunnustetaan ja niiden hoito on turvattu. Hoito on toteutunut asennemuutoksen ja riittävän rahoituksen turvin.

Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristöryhmä (MAKU) teki ohjelmaan osittaisen päivityksen vuonna 2011. Ohjelman visio ja tavoitetila säilyivät ennallaan, mutta teemakohtaiset tavoite- ja toimenpidetaulukot kirjoitettiin uudelleen vastaamaan tämän hetkistä käsitystä loppuohjelmakauden haasteista. Tavoite- ja toimenpidetaulukoita muotoiltiin ja otsikoitiin uudelleen, ja mukaan lisättiin myös kokonaan uusi taulukko, jonka teemana on kulttuuriympäristöt ja ilmastonmuutos.

Keski-Suomessa on tehty lisäksi seuraavat kunnalliset kulttuuriympäristöohjelmat:

Julkaistu 16.4.2014 klo 15.20, päivitetty 16.6.2014 klo 16.03