Hyppää sisältöön

Rakennussuojelutiedot asemakaavoissa 2006-2011

Asemakaavan seurantalomakkeen rakennussuojelutietojen luotettavuuden arviointi tarkastelujaksolla 2006-2011

Selvityksessä kartoitettiin asemakaavan seurantalomakkeilla kunnista kerättyjen kaavallisten rakennussuojelutietojen luotettavuutta. Tietoja arvioitiin ELY-keskuksille ja kunnille lähetettyjen kyselyjen tulosten perusteella. Tavoitteena oli myös arvioida kaavallisen suojelun kokonaistilannetta. Arvioinnin tuloksia on tarkoitus hyödyntää parannettaessa Asemakaavan seurantalomakkeiden sekä Kaavoituksen vuositilaston tietojen luotettavuutta.

Kyselyn mukaan ELY-keskukset tarkistavat seurantalomakkeiden kaavasuojelutietoja vaihtelevasti. Poikkeamia tietoihin aiheuttavat sekä erot ilmoitetuissa lukumäärissä että lomakkeilta kokonaan puuttuvat kunnittaiset tai vuosittaiset tiedot. Pilottikyselyn (17 kuntaa) perusteella kunnissa ei kerätä tietoja rakennussuojelukohteista.

Selvityksen mukaan seurantalomakkeiden pohjalta asemakaavalla suojeltujen rakennusten kokonaismäärää voidaan arvioida vain karkeasti. Kuntien ilmoittaman kokonaislukumäärän perusteella ja puuttuvat tiedot huomioon ottaen asemakaavalla suojeltuja rakennuksia olisi tällä hetkellä vain prosentin verran asemakaava-alueiden koko rakennuskannasta.

Suomen suojellun rakennusperinnön kokonaismäärästä voidaan toistaiseksi esittää vain likimääräisiä arvioita, koska kaavoituksen keinoin suojelluista kohteista ei ole saatavana valtakunnallisesti kattavaa tilastoa. Maakuntakaavoihin suojelukohteita merkitään vaihtelevasti eikä kulttuuriympäristön suojelutarpeen arvioinnin kannalta keskeiseltä yleiskaavatasolta ole toistaiseksi käytettävissä tietoja.

Tulokset osoittavat, että suojelukohteita koskevan tiedon yhteiskäyttö edellyttää, että järjestelmien yhteentoimivuutta parannetaan. Rakennuksia koskevat suojelumerkinnät ja -määräykset pitäisi voida kytkeä rakennuskannan tietoihin. Valtakunnallisesti kattavaa, ajantasaista ja oikeellista tietoa suojelusta tarvitaan paitsi kaavoituksen seurantaan, myös rakentamisen ohjaus- ja lupaprosesseihin.

Julkaistu 20.8.2013 klo 10.40, päivitetty 7.12.2016 klo 10.11