Kymenlaakson kulttuuriympäristöryhmä

Kotkan Tukkukaupantalo
Kotkan kulttuuriperintöä, Tukkukaupantalo.

Kymenlaakson kulttuuriympäristötyöryhmää herätellään taas toimintaan. Ryhmä koostuu pääosin virkamiehistä, joiden jokapäiväisessä työssä myös kulttuuriympäristöarvot tulevat puntaroitaviksi. Työryhmän on suunniteltu kokoontuvan noin neljä kertaa vuodessa eri puolella Kymenlaaksoa pohtimaan ajankohtaisia kulttuuriympäristöön liittyviä asioita.

Mukana ryhmässä ovat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi, Museovirasto, Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson museo, Metsähallitus, Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria, Kouvolan ja Kotkan kaupungit sekä muut alueen kunnat ja Iisakin perinnerakentamis ry.

Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinto Nutikka

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kymenlaakson liiton ja Kymenlaakson museon yhteistyönä jaetaan Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinto, joka on saanut nimekseen Nutikka. Sillä palkitaan rakennettuun ympäristöömme, arkeologiseen kulttuuriperintöömme ja maisemiin kohdistuneita esimerkillisiä toimenpiteitä ja niiden tuloksia. Kulttuuriympäristöpalkinto Nutikka jaetaan syksyisin joka toinen vuosi.

Nutikka-palkinnolla halutaan tuoda esille ympäristömme kauneus- ja historiallisia arvoja sekä löytää ja esitellä tekijöitä, jotka ovat toiminnallaan edesauttaneet kulttuurillisesti kestävän elinympäristön säilyttämistä ja kehittämistä.

Materiaalia

Julkaistu 27.3.2019 klo 11.18, päivitetty 9.4.2019 klo 9.19