Etelä-Savon kulttuuriympäristöpalkinto 2020

Etelä-Savon kulttuuriympäristöpalkinto vuodelta 2020 myönnettiin 8.11.2021 Savonlinnan Punkaharjulla sijaitsevalle Aseman Taidelaiturille. Kunniamaininnan saivat Marjamäen pappila Heinävedeltä ja Wanha Kauppiastalo Enonkoskelta. Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä onnittelee voittajaa ja kunniamaininnan saajia!

Palkintotuomari Erkki Liikanen painotti valintaperusteissa sitä, että Aseman Taidelaituri on valmis kulttuurikokonaisuus. - Kaikki kolme finalistia ovat erinomaisia kulttuurikohteita ja olisivat ansainneet palkinnon. Koska valinta piti tehdä, otin kriteeriksi ajassa olevan perusteen. Aseman Taidelaituri on näistä kolmesta ainoa, joka on jo valmis, vaikka muutkin ovat hyvällä matkalla.

Etelä-Savon kulttuuriympäristöpalkinto AsemanTaidelaiturille Savonlinnan Punkaharjulle  

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä julisti toukokuussa 2020 haettavaksi Etelä-Savon kulttuuriympäristöpalkinnon.

Palkinnon tavoitteena on nostaa esiin innostavia esimerkkejä rakennetun kulttuuriympäristön ylläpito-, kohennus- ja pelastustöistä. Palkinto voidaan jakaa myös rakennetun kulttuuriympäristön edistämisen puolesta tehdystä erityisestä työstä tai projektista. Työn tulee olla valmistunut 1.5.2016-30.4.2020 välisenä aikana. Palkinto jaetaan seuraavan kerran 2023. 

Korkeatasoisista ehdokkaista kolme finalistia

Määräaikaan 15.6.2020 mennessä saatiin kymmenen ehdotusta. Kaikki kohteet olivat hienoja rakennettuun kulttuuriympäristöön tai kulttuuriperintöön liittyviä kohteita ja toimenpiteitä.

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmästä koostuva esiraati valitsi finaalivaiheeseen kolme ehdokasta: Aseman taidelaiturin Savonlinnan Punkaharjulta, Marjamäen pappilan Heinävedeltä ja Wanhan kauppiastalon Enonkoskelta.

Osa palkintokilpailuun ilmoitetuista ehdokkaista oli vielä toimenpiteiden alkuvaiheessa. Tällaiset kohteet kulttuuriympäristötyöryhmä rajasi vuoden 2020 finaalista pois toivoen, että kohteet valmistuessaan nousevat uudelleen ehdolle.

Erkki Liikanen päättää vuoden 2020 palkinnon saajan

Kulttuuriympäristöpalkinnon saajan vuodelta 2020 valitsi tunnettu Etelä-Savon ja eteläsavolaisen kulttuurin ystävä Erkki Liikanen. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi palkinnonjako jouduttiin siirtämään syksylle 2021. Palkinnon julkistamistilaisuus pidettiin kutsutilaisuutena 8.11.2021.

Finalistit 2020

Aseman taidelaituri, Savonlinnan Punkaharju

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä kiittää: omalla visiolla ja suurella sydämellä toteutettu asemamiljöön uusiokäyttö korkeatasoiseksi mutta matalan kynnyksen kokonaisvaltaiseksi kulttuurikohteeksi.

Taidelaituri (pdf 452 kt)

Jugend-aseman radanpuoleisella edustalla sijaitsee mm. Miina Äkkijyrkän värikäs kierrätyspeltinen teos Porin vasikka.
Aseman Taidelaituri © Kuva: Eino Logrén 2020

Marjamäen pappila, Heinävesi

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä kiittää: Merkittävän rakennusperintökohteen pitkäjänteinen ja pohtiva pelastustyö, johon liittyy rakennuksen kunnostuksen lisäksi arvokkaan pappilakulttuurin henkiin herättäminen.

Marjamäen pappila (pdf 587 kt)

Keltainen, yksikerroksinen empiretyylinen pappila sijaitsee vehreässä pihapiirissä.
Marjamäen pappila © Kuva: Tuula Paul 2020

Wanha Kauppiastalo, Enonkoski

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä kiittää: Maltillisin kunnostustoimin ja rakennuksen alkuperäisyyttä säilyttäen toteutettu ja edelleen jatkuva kunnostustyö, jossa on mahdollistettu paikallisesti tärkeän rakennuksen saaminen yhteisölliseen käyttöön.

Wanha kauppiastalo (pdf 420 kt)

Wanhan kauppiastalon keltainen laudoitus ja lasikuisti talvisessa auringonpaisteessa.
Wanha Kauppiastalo © Kuva: Airi Männynsalo 2020

Etelä-Savon kulttuuriympäristöpalkinto

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä haluaa nostaa esiin alueella tehtävää arvokasta työtä rakennetun kulttuuriympäristön hyväksi. Kulttuuriympäristötyöryhmä palkitsee joka toinen vuosi innostavan esimerkin rakennetun kulttuuriympäristön ylläpito-, kohennus- tai pelastustöistä tai rakennetun kulttuuriympäristön säilymisen edistämisen puolesta tehdystä työstä tai projektista. Ensimmäisen kerran palkinto jaetaan vuodelta 2020.

Millainen kohde voidaan palkita?

Palkittavien kohteiden ja tekojen tulee liittyä rakennusperintöön ja rakennettuun kulttuuriympäristöön. Palkinnon voi saada esimerkiksi korjaus- ja kunnostustyö, pitkäaikainen hyvä hoitojatkumo, pitkäaikainen toiminta kulttuuriympäristön hyväksi, kulttuuriympäristökasvatustyö, ansiokas selvitystyö tai julkaisu, rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvä taideprojekti tai muu rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvä esitys.

Palkintoprosessi

Palkinto myönnetään parillisina vuosina. Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä kerää hakuvuoden keväällä ehdotuksia palkinnon saajaksi avoimella haulla webropol-kyselyn kautta. Esitetyistä kohteista Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä valitsee finaaliehdokkaat ja kilpailuun erikseen pyydettävä, kulttuuriympäristöön ja rakennusperintöön kiinnostuneisuutta osoittanut tuomari päättää palkinnon saajasta hakuvuoden syksyllä.

Heinävesi on siirtynyt Pohjois-Karjalan maakuntaan 1.1.2021.

Lisätietoja:

Kulttuuriympäristötyöryhmän sihteeri Laura Hesso

Etelä-Savon ELY-keskus

laura.hesso@ely-keskus.fi, p. 029 502 4193

Julkaistu 11.12.2020 klo 8.43, päivitetty 25.11.2021 klo 13.50