Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät – Keski-Suomi

Keski-Suomessa toimii Maakunnan kulttuuriympäristöryhmä (MAKU), jossa eri tahot puhaltavat yhteen hiileen huolehtiakseen kulttuuriympäristön arvojen säilymisestä ja hoidon tason parantamisesta Keski-Suomessa. MAKU-ryhmän tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua eri toimijoiden välillä. Ryhmään on nimetty edustajat Keski-Suomen ELY-keskuksesta, Keski-Suomen liitosta, Keski-Suomen museosta, Jyväskylän yliopistosta (KUOMA, KUMU), Metsähallituksesta, Suomen Metsäkeskuksesta, Keski-Suomen kylät ry:stä, Pro Agria Keski-Suomi, Maa- ja kotitalousnaisista, Maanmittauslaitoksesta,Keski-Suomen Yrittäjistä, Lapuan hiippakunnasta, Alvar Aalto -säätiöstä sekä Pihtiputaan ja Viitasaaren kunnista (aluearkkitehti).

 

Maku-ryhmä

MAKU 3/17-kokous Korpilahdella. Yrittäjä Armi Unga esittelee Tähtiniemen huvilaa MAKU-ryhmälle.

MAKU-ryhmä on toiminut aktiivisesti jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan, vuodesta 2000 lähtien.

MAKU-ryhmä on sitoutunut toteuttamaan valtakunnallista kulttuuriympäristöstrategiaa 2014-2020 ja sen toimeenpanosuunnitelmaa. Kulttuuriympäristöstrategian tavoitteena on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa. Vuosina 2021-22 laaditaan OKM:n johdolla valtakunnallinen kulttuuriperintöstrategia, jonka tavoitevuotena on 2030. MAKU-ryhmä seuraa kulttuuriperintöstrategiatyötä ja osallistuu siihen yhdessä sekä eri jäsenorganisaatioidensa kautta.

Vuonna 2017 MAKU-ryhmä teki kulttuuriympäristösitoumuksen, jossa luvataan nostaa esille kulttuuriympäristöonnistujia. Positiivisilla esimerkeillä ja niistä aktiivisesti viestimällä halutaan kannustaa kulttuuriympäristöjen vetovoimaisuuden huomioimiseen ja hyvään hoitoon.

KEKE_tunnus
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKU-ryhmän joka toinen vuosi jakama Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto toteuttaa osaltaan kulttuuriympäristösitoumusta. Palkinnolla MAKU haluaa nostaa esiin kulttuuriympäristön hoidon hyviä esimerkkejä, puurtajia ja osaajia.

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi lisää yleistä tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja sen merkityksestä sekä kansallisella, alueellisella ja paikallisella että eurooppalaisella tasolla. Se tarjoaa mahdollisuuden mm. hyvien käytäntöjen levittämiseen, periaatekeskustelujen virittämiseen sekä tutkimus- ja innovointitoiminnan edistämiseen. Vuoden toteuttamiseen voivat osallistua kaikki halukkaat: kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet, kulttuuriperinnön ammattilaiset ja harrastajat, kansalaisjärjestöt, alueelliset ja paikalliset toimijat sekä jäsenvaltiot.

EYCH2018_Logos_Yellow-FI-300
 

 

 

 

 

 

 

 

MAKU-ryhmä osallistui kulttuuriperintövuoden ohjelmaan Kulttuuriympäristön onnistujat –juttusarjalla.

Kulttuuriymparistomme.fi-palvelussa syksyn 2018 aikana julkaistu juttusarja tuotettiin yhdessä Kulttuuriympäristömme.fi-toimituskunnan kanssa.

Positiivisista esimerkeistä kertomalla MAKU-ryhmä haluaa kannustaa oman ympäristön vetovoimaisuuden huomioimiseen ja kulttuuriympäristön hyvään hoitoon. Samalla haluamme haastaa myös muita alueellisia kulttuuriympäristön yhteistyöryhmiä jakamaan omia tarinoitaan kulttuuriympäristön onnistujista ja -onnistumisista.

 

Ryhmän toiminnan perustana on vuosittain laadittava toimintasuunnitelma ja teemakokoukset. Toimintansa painopisteiksi MAKU-ryhmä on määritellyt seuraavat teemat: Kulttuuriympäristökasvatus/ ympäristötietoisuus;  Kulttuuriympäristö kokonaisuudeksi;  Maailmanperintö ja kansainvälisen toiminnan korostaminen; Yhteistyön ja kansalaistoiminnan lisääminen; Kulttuuriympäristöt ja elinkeinotoiminta

MAKU-ryhmä on toiminut Keski-Suomen maakuntakaavan sekä Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen kulttuuriympäristöteeman asiantuntijaryhmänä. Ryhmän toiminnan tärkeänä ohjenuorana on ollut MAKU-ryhmän tuottama Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelma 2005-2015

Lisätietoja:

MAKU-ryhmän puheenjohtaja, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, Jyväskylän kaupungin museopalvelut, etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi, p. 014 266 0000 (vaihde)

MAKU-ryhmän sihteeri, ylitarkastaja Liisa Horppila-Jämsä, Keski-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus, p. 0295 024 500 (vaihde)

Julkaistu 17.4.2014 klo 11.04, päivitetty 28.3.2022 klo 10.42