Kansainvälinen yhteistyö

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto on 47 valtion hallitusten välinen järjestö, joka muun muassa korostaa kulttuurin, kulttuuriperinnön ja maiseman merkitystä demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamisessa.

Euroopan neuvostolla on neljä kulttuuriympäristöön ja -perintöön liittyvää yleissopimusta, jotka ovat voimassa Suomessa:

 • arkkitehtuurin suojelua koskeva Granadan sopimus (1985)
 • arkeologista kulttuuriperintöä koskeva Vallettan sopimus (1992)
 • maisemayleissopimus ns. Firenzen sopimus (2000)
 • kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä koskeva Faron puiteyleissopimus (2005).

Unesco

Unescon maailmanperintöluetteloon kootaan erityisen arvokkaita kulttuuri- ja luonnonperintökohteita, joiden säilyminen tuleville sukupolville on tärkeää. Luettelo perustuu Unescon vuonna 1972 hyväksymään yleissopimukseen maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi. Suomessa on tällä hetkellä seitsemän maailmanperintökohdetta:

 • Suomenlinna
 • Vanha Rauma
 • Petäjäveden vanha kirkko
 • Verlan puuhiomo ja pahvitehdas
 • Sammallahdenmäen pronssikautinen hauta-alue
 • Struven kolmiomittausketju, joka koostuu kymmenen valtion alueella olevista mittauspisteistä. Suomessa on kuusi mittauspistettä, jotka sijaitsevat Pyhtäällä, Lapinjärvellä, Korpilahdella, Torniossa, Ylitorniossa ja Enontekiöllä.
 • Merenkurkun saaristo

Suomessa on voimassa myös Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta (2003), jonka tavoitteena on vaalia esimerkiksi suullista perinnettä, esittävää taidetta ja juhlamenoja. Suomen kohteet Unescon Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa ovat 

 • suomalainen saunaperinne
 • kaustislainen viulunsoittoperinne
 • pohjoismaisen limisaumaveneperinne

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiden ministerineuvostossa kulttuuriympäristöä ja kulttuurimaisemaa koskevat asiat liittyvät ensisijaisesti Pohjoismaisen luonnon monimuotoisuuden työryhmän (NBM) alaan. NBM keskittyy luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemeihin ja luonnonsuojeluun. Työ kattaa myös luonnon virkistyskäytön, kulttuurimaisemat, kulttuuriympäristöt ja ekosysteemipalvelut.

Suomen edustajat työryhmässä ovat Miliza Malmelin (ympäristöministeriö) ja Henrik Jansson (Metsähallitus).

Julkaistu 18.8.2015 klo 15.57, päivitetty 25.3.2022 klo 8.49