Aluesuunnittelun kansainvälinen yhteistyö ja EU-asiat

aluesuunnittelu.jpg
© Laura Oja, YHA-kuvapankki

Aluesuunnittelun kansainvälistä yhteistyötä tehdään maaryhmien kesken useiden eri organisaatioiden kautta. Keskeisiä yhteistyön foorumeita ovat Euroopan unionin aluesuunnitteluyhteistyö ja ESPON-ohjelma, Itämeren alueen aluesuunnitteluyhteistyö VASAB sekä pohjoismaiden aluesuunnitteluyhteistyö. Yhteistyön perustavoitteena on tiedon ja kokemusten vaihdon keinoin edistää aluesuunnittelun hyviä käytäntöjä eri maissa.

Alueidenkäytön suunnittelu perustuu maiden kansalliseen lainsäädäntöön, eikä yhteistyön  tavoitteena ole suunnittelujärjestelmien yhtenäistäminen. Poliittisella tasolla alueidenkäytön ja aluesuunnittelun yhteisiä kansainvälisiä periaatteita on kuitenkin hyväksytty useissa päätelmissä, julistuksissa ja asiakirjoissa.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Olli Maijala, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 0295 250 174, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija Juhana Rautiainen, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 0295 250 143, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 17.9.2013 klo 10.22, päivitetty 18.10.2016 klo 13.30