Hyppää sisältöön

Mitä jäte on ja miten siitä huolehditaan?

Eko-Elmeri Mitä jäte on?Erilaiset jätteet ovat ihmisten käyttämien tavaroiden ja tuotteiden nurjapuoli. Niin kauan kuin ihmiset tarvitsevat erilaisia tuotteita, jätteistä ei kokonaan päästä eroon. Jätteen määrään ja laatuun voidaan kuitenkin ratkaisevasti vaikuttaa omilla kulutusvalinnoilla. Myös jo syntyneestä jätteestä on huolehdittava asianmukaisella tavalla. Vastuu jätteistä on periaatteessa kaikilla, mutta koska jätettä syntyy jatkuvasti paljon, on osa vastuusta siirretty jätehuollolle.

Yhdessä erilaisten yritysten kanssa jätehuolto huolehtii jätteen kuljetuksista, uusiokäytöstä, varastoinnista sekä lopulta loppusijoittamisesta. Kuluttajien osaksi jäteketjussa koituukin jätteen oikea ja asianmukainen lajittelu sekä ennen kaikkea jätteen määrän vähentäminen. Tehtävä ei ole vaikea, mutta siihen on syytä paneutua kunnolla. Jäte kuuluu sille varattuun paikkaan, ei luontoon taikka kaduille. Kun jätteiden lajittelun ja kierrätyksen oppii jo lapsena, ei se tuota vaikeuksia myöskään aikuisena.

Tehtävä 1. Eko-Elmeri laatii kodin jäteoppaan

Oppilaat laativat kodin jätteiden lajitteluoppaan. Opas voi olla selkeä taulukko tai kirjanen, johon merkitään kotitaloudessa syntyvät erilaiset jätteet ja miten ne lajitellaan. Oppaaseen piirretään tai liimataan havainnollistavia kuvia. Otsikoi esimerkiksi "Lajittele oikein kodin jätteet". Opas viedään kotiin ja kiinnitetään esimerkiksi siivouskomeron seinään tai magneetilla jääkaapin oveen. Kodin muu väki voidaan myös perehdyttää jätteiden lajitteluun oppaan avulla.

Vaihtoehto A: Kukin oppilas laatii itsenäisesti oman oppaan.

Vaihtoehto B: Laaditaan yhteinen opas kokoamalla yhdessä ensin käsikirjoitus kalvolle. Oppilaat esittävät ehdotuksia muodosta ja sisällöstä ja toimivat kirjureina. Varsinainen opas voidaan toteuttaa esimerkiksi ryhmätyönä, jolloin kukin ryhmä saa oman vastuualueen. Lopuksi syntyneet osiot kootaan yhteen jäteoppaaksi. Opas voidaan monistaa kaikille kotiin vietäväksi.

Tehtävä 2. Mitä jätettä olen? -leikki

Vapaaehtoiselle leikkijälle kiinnitetään selkään kuvalappu, mistä selviää mikä jätetavara hän on (Huom. arvaaja ei itse tiedä mitä lapussa lukee). Arvaaja kyselee muilta leikkijöiltä kysymyksiä tarkoituksenaan saada arvoitus selville. Muut antavat vihjeitä, kunnes leikkijä arvaa oikein. Kysymykset voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: Olenko maatuvaa? Onko minusta vaaraa, mikäli päädyn juomaveteen? Olenko kertakäyttö vai kestohyödyke? Voiko minut laittaa paperinkeräyslaatikkoon? Kysymyksiä ja jätteitä keksiessä mielikuvitusta saa ja tuleekin käyttää.

Leikkiä voi soveltaa siten, että pienimmät leikkijät ottavat leikkiin mukaan ainoastaan muutamiin jätelaatuihin kuuluvia jätteitä. Leikkiin mukaan otettavat jätteet ja niihin liittyvät ominaisuudet on hyvä käydä vielä läpi juuri ennen leikin alkua. Vanhempien lasten leikissä leikkijät voivat kuulua mihin tahansa mieleen tulevaan jätelaatuun. Haasteellisia arvattavia saattavat olla esimerkiksi ongelmajätteet ja energiajätteeseen kuuluvat jätetuotteet.

Lisää miettimisenaiheita, tehtäviä sekä aiheeseen liittyviä tarinoita löydät Eko-Elmeri-oppimateriaalista sivuilta 21–25 ja 31–46.

Eko-Elmeri löytää Roska-Repen jälkiä ympäristöstään (sivut 7–46)

Julkaistu 13.1.2014 klo 14.28, päivitetty 14.1.2014 klo 14.54