Hyppää sisältöön

Mikä ihmeen ekotuote? Suomu - vai onko se sittenkin luomu?

Eko-Elmeri EkotuoteTänä päivänä käytössä on useita erilaisia ympäristömerkkejä, on joutsenta, kukkaa, luomua, norppaa. Merkkien joukossa on sekä virallisia että epävirallisia. Kaiken lisäksi kaupoissa saattaa törmätä myös ulkomaalaisiin ympäristömerkintöihin. Ei ihme, että selviytyminen merkkiviidakossa on vaikeaa. Ympäristömerkkien tarkoituksena on kuitenkin auttaa kuluttajaa hänen jokapäiväisissä ostopäätöksissään, ei hämmentää häntä.

Eko-Elmerin tehtävissä on tammikuussa tarkoituksena tutustua erilaisiin eko- ja luomutuotteisiin sekä niiden merkintöihin. Tavoitteena on osata valita ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavat tuotteet sekä tunnistaa yleisimmät Suomessa käytettävät ympäristömerkinnät. Alkuun ympäristömerkkien tunnistamisessa pääsee esimerkiksi ympäristöhallinnon verkkosivulla Ympäristömerkit.

Tehtävä 1. Eko- ja luomutuotekartoitus

Tehdään vierailuretki lähikauppaan tai -markettiin ja etsitään sieltä ympäristö- ja luomumerkittyjä tuotteita. Oppilaat merkitsevät paperille havaintonsa. Huomiota voidaan kiinnittää esimerkiksi seuraaviin asioihin: Mitä ekomerkittyjä tuotteita löytyy? Missä tuoteryhmässä ympäristömerkittyjä tuotteita on eniten? Missä vähän? Millaisia luomutuotteita löytyy? Miten ympäristömerkittyjen tuotteiden hinnat poikkeavat vastaavista muista tuotteista? Oppilaat voivat myös haastatella kauppiasta esimerkiksi luomutuotteiden alkuperästä jne.

Koululla oppilaat tutustuvat tarkemmin löytämiinsä ympäristömerkkeihin esimerkiksi internetin avulla. Kartoituksen tuloksista kootaan yhteenveto ja askarrellaan julisteita luokan seinälle. Julisteissa voidaan esimerkiksi esitellä erilaisia ympäristömerkkejä tai vertailla ympäristömerkittyjä tuotteita "tavallisiin" tuotteisiin. Oppilaat voivat myös tehdä itselleen eräänlaisen muistivihkon erilaisista ympäristömerkeistä.

Tehtävä 2. Oma ekotuote ja -merkki

Tehtävän tarkoitus on suunnitella parin kanssa tai yksin oma ekotuote. Tuotetta suunniteltaessa on hyvä miettiä mikä tekee siitä ekotuotteen. Tuotteesta piirretään kuva ja keksitään sille oma ympäristömerkki. Lisäksi mietitään täyttäisikö tuote jonkun jo olemassa olevan ympäristömerkin kriteerit, onko se esimerkiksi luonnonmukaisesti viljelty tai kierrätettävissä oleva. Suunniteltu ekotuote tai sen pienoismalli voidaan halutessa rakentaa jätemateriaalista tai muovailla paperimassasta/muovailuvahasta. Tuotteesta kirjoitetaan lyhyt mainosteksti. Lopuksi oma tuote esitellään muille.

Taustaa ja lisätehtäviä

Lisää miettimisenaiheita, tehtäviä sekä aiheeseen liittyviä tarinoita löydät Eko-Elmeri-oppimateriaalista sivuilta 56–58 ja 69–71.

Eko-Elmeri oppii viisasta kuluttamista (sivut 47–76)

Julkaistu 13.1.2014 klo 14.17, päivitetty 14.1.2014 klo 14.53