Eko-Elmeri jätejahdissa

Eko-Elmeri jätejahdissaJätteiden oikea lajittelu on osa toimivaa kierrätystä. Sama materiaali voidaan käyttää useampaan kertaan, jolloin vältytään uuden materiaalin käyttöönoton ympäristövaikutuksilta. Myös kaatopaikalle joutuvan jätteen määrä vähenee. Varsinaisen uusiokäytön lisäksi jätettä voidaan hyödyntää energian tuotannossa. Jätteet ovatkin arvokasta raaka-ainetta teollisuudelle.

Onnistuakseen jätteen tehokas hyötykäyttö edellyttää tarkkaa ja järjestelmällistä lajittelua. Hyötyjätteen lajittelu on helppoa ja vaivatonta, kun lajittelee jätteen jo syntypaikalla. Kun kotoa löytyy jokaiselle jätelajille oma astiansa, ei kierrätys vaadi suurempia ponnistuksia. Eko-Elmerin syyskuun tavoitteena on tutustua materiaalien kierrätykseen sekä harjoitella tehtävien avulla kotitalousjätteen oikeaa lajittelua.

Tehtävä 1. Jäteonginta

Tehtävä sopii hyvin esimerkiksi koulun ympäristöteemapäivään tai muuhun toimintapäivään.

a) Perinteinen lastenjuhlien onginta.

Lapset onkivat vuorotellen sermin, kankaan tms. takaa. Onkeen tarttuu erilaisia jätetavaroita tai niiden kuvia. Oppilaan tehtävänä on laittaa jäte oikeaan lajittelupisteeseen (esim. selkeästi merkityt pahvilaatikot oikeille jätetavaroille). Oikeasta ratkaisusta saa pisteen tai esimerkiksi tarran.

b) Kalalampi

Lattialla esim. siniseksi värjätystä paperista tehty isokokoinen lampi, joka on kiinnitetty lattiaan esim. maalarinteipillä. Lammessa on siellä täällä pahvisia kiviä ja siltoja, joilta voi pysähtyä onkimaan. Oppilaat yrittävät pyydystää ongella (keppi ja lanka, jonka päässä magneetti) kaloja, joiden toisella puolella on jonkin jätteen nimi tai kuva. Jatkuu kuten edellä. Kukin oppilas saa kalastaa niin kauan, kun onnistuu lajittelemaan oikein. Vaihtoehtoisesti kaloissa voi olla pikkutehtäviä ympäristönhoitoon liittyen

Tehtävä 2. Kodin jätteiden lajittelu

Oppilaat lajittelevat kahden viikon ajan kodin jätteet. Ennen tehtävän aloittamista tutustutaan yhdessä opettajan johdolla oikeaan tapaan lajitella ja kierrättää kotitalouksissa syntyvät jätteet. Mikäli koulun lähellä on ekopiste tai vastaava käydään siellä yhdessä tutustumassa. Oppilaat saavat joka viikkoa varten lomakkeen, johon päivittäin merkitään lajitellut jätteet ja mitä niille on tehty.

Tehtävää voi eriyttää siten, että pienet oppilaat keräävät vain esim. palautuspulloja ja/tai keräyspaperia, kun taas isommat voivat kerätä ja lajitella useampia jätelaatuja (myös ongelmajätteitä). Pienillä oppilailla keräysaika voi olla lyhyempi, esim. yksi viikko. Sovitun ajan kuluttua oppilaat palauttavat listat kouluun. Keskustellaan lajittelukokemuksista. Tuloksista voidaan myös tehdä yhteenveto. Lapsille voi olla yllätys, miten paljon erilaista jätettä kertyy aivan kuin huomaamatta. Oppilaille annetaan ahkerasta lajittelusta joku kannustuspalkinto esimerkiksi kierrätysdiplomi.

Taustaa ja lisätehtäviä

Lisää aiheeseen liittyviä tehtäviä, tarinoita ja taustatietoa löydät Eko-Elmeri-oppimateriaalista sivuilta 23–42.

Eko-Elmeri löytää Roska-Repen jälkiä ympäristöstään (sivut 7–46)

Julkaistu 13.1.2014 klo 12.45, päivitetty 14.1.2014 klo 14.56