Eko-Elmeri ja biojätteet

Eko-Elmeri ja biojätteetUseissa kotitalouksissa on kompostori biojätteen kompostointia varten, mutta esimerkiksi kerrostaloista kompostointi mahdollisuus usein puuttuu. Kerrostaloissa biojätteille sen sijaan on omat keräysastiansa, mistä jäte toimitetaan eteenpäin kompostoitavaksi. Sekajäteastiaan biojätteitä ei saa laittaa. Kaatopaikalle sekajätteen seassa joutunut biojäte erittää runsaasti kasvihuonekaasuja, aiheuttaa hajuhaittoja sekä houkuttelee haittaeläimiä. Oli kotona käytössä sitten biojätteen erilliskeräys tai oma kompostori, on biojätteen oikea lajittelu tärkeää. Maaliskuussa Eko-Elmeri harjoitteleekin biojätteen lajittelua ja tutustuu biojätteen syntyyn.

Tehtävä 1. Eko-Elmeri lajittelee biojätteitä

Tehtävä voidaan suorittaa joko oikeilla biojätteillä (jos koulussa on toimiva lajittelu) tai tarkoitusta varten valmistetuilla kuvasymboleilla. Ennen harjoittelua kannattaa kerrata perusperiaate: Se, mikä on joskus ollut elävää, maatuu, ja voidaan siis kompostoida. Pienten oppilaiden kanssa voidaan käyttää harjoituksen apuna käsinukkea (Eko-Elmeri tai muu hahmo), joka tarvitsee lasten apua lajittelussa. Käsinukke voi tehdä esimerkiksi hassuja virheitä, joita oppilaat sitten korjaavat. Lajittelu voidaan järjestää joko luokan yhteisenä ohjattuna harjoituksena tai ryhmien omatoimisena harjoitteluna. Ryhmät voivat myös kilpailla lajittelun nopeudessa ja virheettömyydessä

Oikeat biojätteet
Pöydällä, pussissa tms. on jätteitä, joista pitää erotella maatuvat ja kompostoituvat jätteet tiettyyn astiaan (kompostipussilla vuorattu sanko tai pahvilaatikko). Mukana pitää olla myös hankalasti lajiteltavia jätteitä, esim. vauvan vaippa, nahkakintas, nenäliina, iso kivi, täysi pölyimurin pussi, jne. Kannattaa tarkasti perustella, miksi nämä joko sopivat tai eivät sovi kompostoitavaksi.

Kuvasymbolit
Luokan edessä on pahvista tms. tehty "leikkibiojätesäiliö", johon kiinnitetään kuvasymboleja. Voidaan piirtää myös taululle, jolloin kiinnitys sujuu taulumagneeteilla.

Tehtävä 2. Koulun/kotitalouden biojätetutkimus

Soveltuu pienelle oppilasryhmälle tutkimuksen aiheeksi esim. koulussa toteutettavassa jätteiden syntyä, käsittelyä, kierrätystä ym. käsittelevään projektiin. Oppilasryhmä kirjaa ylös esim. viikon ajan, kuinka paljon koulun keittiössä ja ruokalassa syntyy ruokajätettä. Ruokajätteen määrä kirjataan sekä grammoina (punnitsemalla ruokajäteastia ja vähentämällä tuloksesta tyhjän astian paino) että litroina (arvioidaan jäteastian tilavuuden perusteella.) Ryhmä kokoaa tulokset taulukoksi. Tämän perusteella arvioidaan kuinka paljon biojätettä syntyy a) kuukauden b) vuoden aikana. Ryhmä kirjoittaa tutkimuksestaan raportin, johon tilasto liitetään.

Selvitettäviä ongelmia:

  • Miten biojätteen määrää voitaisiin vähentää?
  • Mitä koulun biojätteelle tapahtuu? Voisiko sitä jossakin hyödyntää? Mihin se päätyy: kaatopaikalle sekajätteen seassa, koulun omaan kompostoriin, muualle kompostoitavaksi, eläinten ruoaksi jne.?
  • Onko koulun käytäntö hyvä ja toimiva? Pitäisikö sitä muuttaa? Miten?
  • Syntyykö koulussa muualla biojätettä? Mitä sille tapahtuu?
  • Millaista pihajätettä koulussa syntyy? Mitä sille tapahtuu? (kysytään talonmieheltä/ kiintöstöhuollon edustajalta)

Huom! Tehtävässä voidaan tutkia myös esimerkiksi oppilaiden omien kotien biojätteen tuotantoa ja huoltoa. Laajemmissa projektitöissä oppilaat voivat tehdä kysely- tai haastattelututkimuksen kokonaisen korttelin kotitalouksista. Kaikki muutkin jätteet ja niiden käsittely sopivat projektitöiden aiheiksi.

Lisää miettimisenaiheita, tehtäviä sekä aiheeseen liittyviä tarinoita löydät Eko-Elmeri-oppimateriaalista sivuilta 146–158.

Eko-Elmeri Roska-Repen jäljillä materiaalien ihmemaassa (sivut 77–176)

Julkaistu 14.1.2014 klo 8.11, päivitetty 14.1.2014 klo 14.52