Mennyt toiminta

Hanke on päättynyt

Tällä sivulla BILKE -hankkeen mennyttä toimintaa

 

Tulevaisuuden vesitalousratkaisut pelloilla ja metsissä 30.3.2017

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hankkeiden (BILKE, RANKU ja FRESHABIT Life IP) järjestämä tilaisuus Tulevaisuuden vesitalousratkaisut pelloilla ja metsissä pidettiin 30.3.2017 Kauttuan Klubilla Eurassa. Tilaisuudessa puhuttiin ojituksen ajankohtaisista asioista, vesistökunnostuksista, kuntien roolista vesiensuojelussa sekä käytiin tutustumassa tulevaan ojan luonnonmukaisen peruskunnostuksen kohteeseen.

Maatalouden ojituksen luonnonmukaistaminen ja ojitusisännöinti innostivat keskusteluun. Tulvatasanteiden hyötyjä eli tulvinnan vähentämistä, kiintoaineksen ja ravinteiden pidättämistä sekä luonnon monimuotoisuuden lisäämistä pidettiin hyvinä asioina. Päivän ohjelma ja  esitykset:

 

Johdatus ojitusisännöintiin koulutukset Porissa 22.2. ja Seinäjoella 23.2.2017

Koulutustilaisuudet ojitusisännöinnin perusteista vetivät hyvin väkeä Porissa ja Seinäjoella. Ojitusisännöinti on uusi ympäristöliiketoiminnan ala, joka on muodostumassa ojitusyhteisöjen toiminnan tukemiseksi. Koulutustilaisuuksissa käytiin läpi yleisellä tasolla kuinka ojitus on järjestetty Suomessa, ojitusyhteisöjen oikeuksia ja velvollisuuksia, ojitusisännöitsijälle kuuluvia tehtäviä, ojituksen ympäristöasioita ynnä muuta. Tilaisuuksissa pidettyjen esitysten kalvot löytyvät tästä:

Lisätietoja: Elsi Kauppinen, elsi.kauppinen(@)ely-keskus.fi, puh 0295 023 018

 

 

Turun ojitusisännöintikoulutus 11.11.2016

Koulutuksen osallistujamäärä ylitti odotukset ja kaikki halukkaat eivät päässeet paikalle. Koulutus oli kohdistettu yksityisteiden asioita hoitaville tieisännöitsijöille ja vesiosuuskuntien asioita hoitaville isännöitsijöille, koska varsinkin hallinnollisten asioiden osalta tarvittavassa osaamisessa löytyy paljon yhtäläisyyksiä. Maaseudun infra-isännöinti tarjoaa jo nykyisin joillekin kokopäiväisen tai osa-aikaisen työn.

Tarve ammattimaisille ojitusisännöitsijöille on jopa suurempi kuin muilla isännöinnin aloilla. Ojituskunnostus tulee eteen yhdellä ojalla harvimmillaan kerran sukupolvessa, jolloin osaamista ei pääse syntymään paikallisille maanomistajille. Ojitusyhteisöjen on mahdollista saada osa ojitusisännältä tilattavasta työstä maksettavasta palkkiosta peruskuivatustukena osa takaisin, mikäli se liittyy tukea saavaan hankkeeseen.

Luentojen diat:

Muuta aineistoa:

 

Biokaasuseminaari 16.2.2016 Turussa

Seminaari keräsi valtion Virastotalon suuren auditorion lähes täyteen biokaasusta kiinnostuneita. Järjestäjät pyrkivät tilaisuudella edistämään Varsinais-Suomen irtaantumista fossiilitaloudesta ja kehittämään maakunnasta kiertotalouden edelläkävijäaluetta.

Puheenvuorojen fokuksessa oli nimenomaan maatila- ja tilatason energiaratkaisut. Biokaasun tuotannon tulevaisuus nähtiin valoisana, vaikka haasteitakin vielä tiellä nähtiin. Lupakäytännöt pelottavat uusia toimijoita ja niihin kaivataan viranomaisilta neuvontaa. Myös YVA-arvioinnin perusteet koettiin vaikeaselkoisiksi. Erilaiset rahoituskanavat ja tuet nousivat myös keskusteluun. Iltapäivän aikana seminaarissa keskityttiin käytännön kokemuksiin ja onnistuneisiin ratkaisuihin biokaasulaitosten toiminnassa.

 

Julkaistu 20.8.2015 klo 13.21, päivitetty 13.5.2017 klo 21.56