Hyppää sisältöön

Väestöltään vähenevien paikkakuntien vuokrataloyhteisöille esitetään parempia tukitoimia

Tiedote 18.10.2018 klo 13.49

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen, jolla kehitettäisiin valtion tuella rahoitettuja ARA-asuntoja omistavien vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen taloudellisia tukitoimenpiteitä. Monilla paikkakunnilla vuokra-asuntojen kysyntä vähenee ja asuntoja jää tyhjilleen, kun väestö ja työpaikat siirtyvät kasvukeskuksiin. Suuri osa vajaakäytössä olevista vuokrataloista on rahoitettu valtion myöntämillä aravalainoilla.

”Tukitoimenpiteisiin ehdotetut muutokset parantaisivat ARA-asuntoja omistavien vuokrataloyhteisöjen mahdollisuuksia kehittää kiinteistökantaansa ja jatkaa toimintaansa myös väestöltään vähenevillä alueilla”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Tällä hetkellä tukitoimenpiteitä voidaan myöntää vasta silloin, kun yhteisö on huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa. Esityksessä ehdotetaan, että aravalainojen ehtoja voitaisiin muuttaa nykyistä aiemmin, jos sen avulla voitaisiin ennaltaehkäistä yhteisön taloudellisia vaikeuksia. Yhtä lailla tervehdyttämisavustukset ja lainojen osittainen anteeksianto taloja purettaessa (ns. purkuakordi) voitaisiin tarvittaessa ottaa käyttöön nykyistä varhaisemmin.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että akordien enimmäismäärää nostetaan kymmenellä prosenttiyksiköllä ja että lainaehtomuutoksissa oleva kahden prosentin pohjakorko poistetaan. Esityksen tarkoituksena on myös kohtuullistaa korkeakorkoisten aravalainojen korkoja asettamalla niihin muuttuva enimmäiskorko sekä yksinkertaistaa purkuavustusta koskevaa sääntelyä.

Hallituksen esityksellä toteutettaisiin asuntokannan ja asuinolojen kehittämistoimenpiteitä kasvukeskusten ulkopuolella selvittäneen työryhmän (ns. AAKE-työryhmä) ehdotuksista ne, jotka vaativat laki- ja asetusmuutoksia. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Tea Usvasuo, p. 046 922 8946, etunimi.sukunimi@ym.fi

Hallitussihteeri Liisa Meritähti, p. 0295 250 376, etunimi.sukunimi@ym.fi