Toteutunut vedenkulutus laskutusperusteeksi uudis- ja peruskorjattavissa rakennuksissa

Uutinen 26.6.2020 klo 10.07

Uusiin ja peruskorjattaviin rakennuksiin on asennettava huoneistokohtaiset vesimittarit ja vedestä perittävän korvauksen on perustuttava todelliseen kulutukseen. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 24.10.2020.

Vaatimus koskee uudisrakennuksia ja putkistosaneerauksia, joille haetaan rakennuslupa lain voimaantulon jälkeen. Huoneistokohtaisilla mittareilla veden todellinen kulutus voidaan mitata luotettavasti. Kun mittarit on asennettu, myös veden laskutuksen on perustuttava todelliseen kulutukseen.

Asiaa koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 17.6.

Muutos vaikuttaa myös ARA-taloissa asuviin vuokralaisiin ja asumisoikeuden haltijoihin. Jos rakennukseen on asennettu huoneistokohtaiset mittarit, on vuokralaiselta tai asumisoikeuden haltijalta vedestä perittävän korvauksen perustuttava luotettavasti mitattuun todelliseen kulutukseen. Vuokralaisille ja asumisoikeuden haltijoille olisi toimitettava maksutta täsmälliset ja selkeät kulutus- ja laskutustiedot.

Saman omistajan arava- ja korkotukilainalla lainoitettujen vuokratalojen ja -asuntojen vuokrat voidaan tasata. Sama pätee asumisoikeustaloihin ja -asuntoihin. Vedestä aiheutuvia kustannuksia ei kuitenkaan saa ottaa mukaan tasaukseen, jos veden mittaus perustuu mitattuun todelliseen kulutukseen. Tällä tavoin estetään se, että todelliseen kulutukseen perustuvia käyttövesikustannuksia voisi siirtää tasauksen kautta toisten asukkaiden maksettavaksi.

LUE lisää työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta