Raportti: ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen vaatii kunnan vahvaa sitoutumista sekä yhteistyötä järjestöjen ja yritysten kanssa

Uutinen 4.2.2020 klo 9.19

Ympäristöministeriön tilaama raportti esittelee suosituksia asuinalueiden ikäystävällisyyden edistämiseen. Väestön ikääntyessä on yhä tärkeämpää, että asuinalueet vastaavat ikääntyneiden tarpeisiin. Raportin mukaan kunnat eri toimialoineen ovat ratkaisevassa asemassa ikäystävällisten asuinalueiden ja taajamien kehittämisessä.

Ikäystävällinen asuinympäristö mahdollistaa iäkkäille turvallisen asumisen omassa kodissa. Ympäristö on viihtyisä, helposti hahmotettava ja esteetön. Kun ympäristö tukee iäkkäitä asukkaita, tarvitaan palveluasumista ja laitoshoitoa vähemmän. Raportin mukaan ikäystävällisyyteen tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota asuinalueiden kehittämisessä. Ikääntyneiden tarpeisiin vastaavien asuinympäristöjen rakentaminen vaatii kunnan yhteistyötä etenkin vanhusneuvostojen, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Raportissa ku­vataan ikäystävällisyyden edistämistä asuinalueilla ja taajamissa. Se keskittyy erityisesti siihen, millaiset ratkaisut ja kehittämisprosessit edistävät ikäystävällisyyttä rakennetussa ympäristössä ja tukevat ikääntyneiden asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Tarkastelu pohjautuu kotimaisiin ja kansainvälisiin esi­merkkeihin Länsi-Euroopasta. Tarkastellut kaupungit ovat kehittämisessä erilaisissa vaiheissa: toisilla korostuvat suunnitelmat ja toiset ovat jo toteuttaneet käytännön ratkaisuja.

Ikäystävällisen asuinympäristöjen kehittäminen tärkeä osa tulevaa ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma

Hallitusohjelman mukaisen ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman valmistelu on käynnissä. Kuntien ja järjestöjen sekä asunto- ja rakennusalan edustajia kuullaan valmistelun aikana. Ohjelma valmistuu maaliskuussa ja sitä tullaan toteuttamaan ympäristöministeriön johdolla yhteistyössä muun muassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), kuntien ja järjestöjen kanssa.

Asuinalueiden ikäystävällisyys tulee olemaan yksi toimenpideohjelman painopisteistä. Lisäksi ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen vahvistaminen, kuten myös ikääntyneille sopivan asuntotarjonnan lisääminen korjaamalla ja uustuotannolla ovat painopisteitä.

”Asuinympäristöjen kehittäminen tukee kotona asumista ja lisää iäkkäiden hyvinvointia ja aktiivisuutta. Kaikki asukkaat hyötyvät kehityksestä, sillä ikääntyneille hyvät ratkaisut ovat usein hyviä myös nuoremmille. Ikääntyvän väestön yksinäisyyttä ja turvattomuutta voidaan lieventää, kun asumisessa ja asuinalueilla tuetaan yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden ja asuinympäristöjen kehittäminen ovat mukana tulevassa toimenpideohjelmassa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Lisätietoja:

Asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö, raija.hynynen@ym.fi, p. 029 525 0093

Vanhempi tutkija Erja Rappe, Ikäinstituutti, erja.rappe@ikainstituutti,fi, p. 040 533 7099

Ministerin erityisavustaja Timo Juurikkala, timo.juurikkala@ym.fi, p. 040 555 4013


Aihealue: