Hyppää sisältöön

Opas: Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa

Uutinen 10.1.2019 klo 12.31

Ympäristöministeriön tuore opas tarjoaa konkreettisia ohjeita suojeltujen ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen.

Rakennukset ovat lähtökohtaisesti pitkäikäisiä ja niiden vaikutukset Suomen energiankulutukseen ja päästöihin kestävät vuosikymmeniä. Rakennusten osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia. Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen ja päästövaikutusten pienentäminen ovat keskeinen osa ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Toisinaan on väitetty virheellisesti, etteivät energiatehokkuusvaatimukset koskisi esimerkiksi suojeltuja rakennuksia. Huolenaiheena on myös ollut, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset kärsisivät energiatehokkuutta parannettaessa.

”Kumpikaan väite ei sinänsä pidä paikkaansa. Korjausta suunniteltaessa on tärkeää, että tunnistetaan rakennuksen erityispiirteet ja valitaan sen perusteella korjaustoimenpiteet. Monesti voidaan päästä jopa määräystasoa parempaan energiatehokkuuteen ilman, että kulttuurihistorialliset arvot kärsivät”, kertoo ympäristöneuvos Tuija Mikkonen ympäristöministeriöstä.

Nyrkkisäännön mukaan toimivassa rakennuksessa ei tarvitse ryhtyä energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin, ellei omistaja niin toivo. Säännösten mukaan energiatehokkuuden parantaminen tulee kuitenkin huomioida muiden korjausten tai perusparannusten yhteydessä.

Nyt julkaistussa oppaassa käydään läpi viiden suojellun tai muutoin arvokkaaksi todetun rakennuksen korjaushankkeiden tavoitteet ja energiatehokkuuteen liittyvät ratkaisut. Voimassa olevien säädösten asettamat velvollisuudet ja soveltaminen käsitellään niin energiatehokkuuden parantamisen kuin rakennussuojelun näkökulmasta.

”Esitettyjä teknisiä ratkaisuja ei ole tarkoitettu kopioitavaksi sellaisenaan, koska kaikki korjaushankkeet ovat ainutlaatuisia rakennuksen historian, ominaisuuksien, käytön ja kunnon osalta. Esimerkkikohteissa toteutetut ratkaisut ja oppaassa esitetty toimintamalli auttavat suunnittelijoita löytämään kuhunkin kohteeseen sopivia ratkaisuja”, sanoo yli-insinööri Jyrki Kauppinen ympäristöministeriöstä.

Oppaan ovat laatineet ympäristöministeriön tilauksesta Sweco Rakennetekniikka Oy:n projektipäällikkö Kari Nöjd ja Swecon Chief Sustainability Officer Jyri Nieminen. Opas on tarkoitettu erityisesti rakennusvalvonta- ja muille viranomaisille, rakennuttajille, omistajille, korjausrakentajille ja suunnittelijoille.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, p. 02952 50184, etunimi.sukunimi@ym.fi

Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, p. 02952 50122, etunimi.sukunimi@ym.fi