Kuntien vanhusneuvostoille julkaistiin uusi vinkkivihko

Uutinen 14.9.2015 klo 0.00

Valtaa Vanhuus -järjestöverkosto on koonnut Vinkkivihkon tueksi ja ideoinnin lähteeksi kuntien vanhusneuvostojen toimintaan. Tavoitteena on, että vanhojen ihmisten omia voimavaroja käytettäisiin kunnissa nykyistä aktiivisemmin heidän hyvinvointinsa parantamiseen.

Vanhusneuvostot ovat kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Uusi vanhuspalvelulaki vahvisti kuntien vanhusneuvostojen asemaa ja teki niistä ensimmäistä kertaa lakisääteisiä. Vanhojen ihmisten kokemusten ja osaamisen hyödyntäminen palveluiden suunnittelussa ja rakentamisessa ei onnistu pelkän lain voimalla. Tarvitaan ideointia ja keskustelukanavia vanhojen ihmisten, vanhusneuvostojen ja kuntien päätöksentekijöiden välillä.

Vinkkivihkoon on koottu järjestöissä ja kunnissa syntyneitä ideoita, joita halutaan jakaa muiden käyttöön. Näin neuvostot pystyvät hyödyntämään jo valmiiksi testattuja ideoita ja edistämään tehokkaammin vanhojen ihmisten hyvinvointia.
 

Vanhusneuvostot vaikuttamisväylänä vanhuksia koskevissa asioissa
 

Käytännössä vanhusneuvostot käsittelevät esimerkiksi jokapäiväiseen elämään ja asumiseen, palveluiden saatavuuteen, liikenteeseen sekä kauppojen palveluihin ja sijoittumiseen liittyviä asioita sekä terveydenhoito- ja hoivapalveluihin liittyviä ratkaisuja.

Vanhusneuvostot ovat kanava, jonka avulla vanhojen ihmisten elämänkokemusta voidaan hyödyntää palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Neuvostot nostavat esille kehittämistarpeita, ideoivat uudistuksia ja ottavat kantaa vanhojen ihmisten näkökulmasta.
 


Aihealue: