Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmalle 2013-2017 laadittiin tulevaisuussuunnitelma

Uutinen 19.2.2018 klo 10.32
Vanhus ja avustaja kävelyllä
© Kuva: Janne Ulvinen, YHA-kuvapankki


Valtioneuvoston periaatepäätökseen (18.4.2013) perustuva Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 (Ikä-Aske) päättyi vuoden 2017 lopussa. Tämän laajan ja poikkihallinnollisen kehittämisohjelman koordinaatiosta vastasi ympäristöministeriö ja sen toteutukseen osallistui laaja joukko yhteistyökumppaneita. Ohjelman toimenpiteet ovat liittyneet mm. olemassa olevan asuntokannan korjaamiseen, uudenlaisten asumisratkaisujen ja palveluasumisen kehittämiseen, asuinalueiden kehittämiseen ikääntyneiden näkökulmasta sekä asumista tukeviin palveluihin liittyviin kysymyksiin. Ohjelman kautta on vaikutettu sekä ikääntyneiden kohderyhmään mm. ennakointiin ja varautumiseen liittyen, että kuntien ja asunto- ja rakennusalan toimintaan.

Kehittämisohjelma toimi kehittämissysäyksenä prosessissa, jonka lopulliset tavoitteet on asetettu pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii ohjelman päättymisen jälkeen edelleen jatkuvia toimia sekä ohjelmassa saavutettujen tulosten (mm. toimintatapojen ja työkalujen) hyödyntämisen varmistamista.

Kehittämisohjelman tulosten leviämisen ja käyttöönoton edistämiseksi sekä kehittämistyön jatkuvuuden varmistamiseksi ympäristöministeriö toteutti yhteistyössä ohjelman Koordinaatioryhmän ja teemaryhmien sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja asiantuntijoiden kanssa tulevaisuussuunnitelmaprosessin. Prosessin tukena toimi MDI Public Oy. 

Ohjelmaan sisältyneessä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n toteuttamassa Hissi-Esteetön Suomi 2017 –hankkeessa laadittiin lisäksi Hissi-Esteetön Suomi 2017 -hankkeen tulevaisuussuunnitelma (liite 2), mikä on osa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tulevaisuussuunnitelmaa.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tulevaisuussuunnitelma sisältää neljä pääteemaa:

A. Asuntokannan parantaminen, uustuotanto ja asuinympäristöjen kehittäminen

B. Ikäteknologia ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa

C. Kuntien toiminta ja yhteistyö ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä

D. Ennakointi ja varautuminen

Ikääntyneiden asumisen kehittämiseen liittyvä yhteistyö jatkuu ohjelman toteutukseen osallistuneiden ministeriöiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Esimerkkejä tästä ovat mm. Kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyö- ja Ikäteknologia- teemaryhmientoiminnan jatkaminen verkostoina. Kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyö –verkoston koordinaatiosta vastaa Suomen Kiinteistöliitto Ry ja Ikäteknologia –verkoston koordinaatiosta vuonna 2018 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli Ry:n Ikäteknologiakeskus.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman aikana on myös tuettu ja kehitetty kuntien vanhusneuvostojen toimintaa ikääntyneiden asumiseen ja asuinympäristöihin liittyvissä kysymyksissä järjestämällä mm. valtakunnallisia vanhusneuvostopäiviä. Valtakunnalliset vanhusneuvostopäivät jatkuvat ohjelman päättymisen jälkeenkin valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kehittämisen toimesta.