Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma 2016–2017: Keskiössä asumisen yhteisöllisyys ja erilaiset asumisvaihtoehdot

Uutinen 21.4.2016 klo 12.06

Ympäristöministeriö on vuodesta 2013 alkaen toteuttanut kansallista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa. Vuosien 2016–2017 toteutussuunnitelmassa keskitytään kehittämään ikääntyneiden erilaisia tarpeita vastaavia asumisen muotoja ja asuinalueita.

Suomen väestörakenne muuttuu nopeasti. Ikääntyvän väestön tarpeet, yhteisöllisyys, toimiva arki ja palvelujen saavutettavuus on siksi otettava nykyistä paremmin huomioon asumisessa, yhdyskuntasuunnittelussa ja elinympäristöjen kehittämisessä.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017 pyrkii vastaamaan nykyisiin ja tuleviin ikääntyneiden asumisen tarpeisiin. Vuonna 2015 tehdyn väliarvioinnin mukaan ohjelman toiminta ja sisällöt on suunnattu oikein suhteessa toimintaympäristön haasteisiin.

"Ohjelmassa on kehitetty uusia toimintamalleja ja työvälineitä, joilla on saavutettu hyviä tuloksia paikallisissa hankkeissa", kertoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. "Vuosina 2016–2017 ohjelmassa kehitetään ikääntyneiden asuinympäristöjä, vahvistetaan asumisen yhteisöllisyyttä ja edistetään edelleen asuntojen korjaamista. Kunnilla ja vanhusneuvostoilla on tässä työssä erittäin tärkeä rooli."


Painopisteet vuosille 2016–2017
 

Ympäristöministeriö on julkistanut Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelman vuosille 2016–2017. Toimenpiteet tukevat edelleen ohjelman toimenpidelinjauksia:

  • Ennakointi ja varautuminen
  • Esteettömyyden parantaminen ja asuntojen korjaaminen
  • Asuntojen laatu ja asumisratkaisujen monipuolisuus
  • Asumisen, palvelujen ja elinympäristöjen kokonaisuus

Vuosina 2016–2017 ohjelma keskittyy vaikuttamaan laaja-alaisesti siihen, että ikääntyvän väestön asumisen kehittämistarpeet otetaan huomioon asuntopoliittisissa toimenpiteissä, kuntien suunnitelmissa sekä asunto- ja rakennusalan toiminnassa.

Ohjelmassa toteutetaan asumisen kokeiluja, kuten asumisen ja hoivan yhdistäviä ratkaisuja. Lisäksi kehitetään ikääntyneiden asumisen yhteisöllisyyttä ja ikäystävällisiä asuinalueita.

Kehittämisohjelmassa tuotetaan tietoa ikääntyneen väestönosan asumistilanteesta ja luodaan kunnille työkaluja ikääntyneiden asumisen ennakointiin ja kehittämiseen. Kehittämisohjelman toimenpiteisiin sisältyy myös muun muassa asuntojen esteettömyyttä ja turvallisuutta parantavan teknologian ja korjausrakentamisen edistämistä.

Kehittämisohjelmaa toteutetaan yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Ikääntyneiden asumisen kannalta erityisen tärkeää on kehittää asumista paikallisista lähtökohdista ja osallistaa ikääntyneet asumiseen ja elinympäristöihin liittyvään suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kehittämisohjelmasta vastaa ympäristöministeriö, joka asettaa koordinaatioryhmän tukemaan ohjelman toteutusta.
 


Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017, ympäristöministeriö, p. 0295 250 353, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Lähde: