Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen loppuseminaari 15.-16.5.2018, Mikkeli

Uutinen 23.4.2018 klo 14.09
Kevään valkovuokkoja
© Kuva: YHA-kuvapankki


Vanhustyön keskusliitto järjestää Kotiturva-hankkeen loppuseminaariin 15.6.-16.6.2018 Mikkelissä.

Kotiturva-hankkeessa kokeiltiin uusia, arkiteknologiaan liittyviä tapoja tukea ikääntyneiden kotona asumista kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyönä. Arkiteknologialla tarkoitetaan kotona asumisen turvallisuutta ja viihtyvyyttä lisäävää teknologiaa. Seminaarissa esitellään Kotiturva-hankkeen yhteydessä kehiteltyjä uusia palveluja, kuten arkiteknologiasalkkua, kuvayhteyspalvelua asiakkaille, Mikkelin kirjaston matalan kynnyksen teknologian lainaamispistettä Härpäkettä sekä huoli-toimintamallia avun tarpeessa olevien ikääntyneiden löytämiseksi.

Paitsi käytännön toimintaa, tilaisuudessa käsitellään ikääntyneiden asumisen tulevaisuutta ja teknologian etiikkaa. Seminaarissa on myös mahdollisuus tutustua Mikkelin uuteen monitoimijakeskukseen, jonne kootaan saman katon alle erilaisia ikääntyneille, vammaisille ja omaishoitajille tarkoitettuja palveluita.

Tervetuloa kuulemaan, miten Mikkelissä kehitetyt palvelut ovat auttaneet ikääntyneitä, miten yhteistyötä on toteutettu ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen tukemisen parissa työskentelevien välillä ja mitä Mikkelin palveluja vastaavia palveluja on tarjolla muualla Suomessa.


Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen


Seminaarin ohjelmaan voi tutustua seuraavasta:

Suurin osa 15.5. ohjelmasta striimataan eli lähetetään suorana verkossa. Tapahtuman videolähetyksen tiedot tulevat myöhemmin näkyville Vanhustyön keskusliiton verkkosivuille. 

Seminaariin voi ilmoittautua s-postitse tai puhelimitse torstaihin 26.4.2018 mennessä suoraan Kotiturva-hankkeen projektivastaava Kaisa Eskeliselle Vanhustyön keskusliittoon: etumini.sukunimi@vtkl.fi ja puh. 050 463 4868. 

Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa Vanhustyön keskusliitolle 30.4. mennessä. Tilaisuus on maksuton, mutta peruutuksesta seminaarin järjestäjä veloittaa järjestelykuluja 29 e, mikäli peruutus tulee 30.4. jälkeen ja on ilmoittautunut ruokailuihin.
 

Lisätietoa seminaarista ja majoitusmahdollisuuksista

  • Kotiturva-hankkeen projektivastaava Kaisa Eskelinen, Vanhustyön keskusliitto, etunimi.sukunimi@vtkl.fi ja puh. 050 463 4868.