Tarjouspyyntö ”Selvitys kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuviksi”

Uutinen 14.3.2018 klo 13.06
Kuva: Janne Ulvinen, YHA-Kuvapankki
© Kuva: Janne Ulvinen, YHA-Kuvapankki


Ikääntyneet tarvitsevat erilaisia asumismuotoja sekä asumiseen liittyviä palveluja. On myös tärkeää kehittää asuinympäristöjä niin, että ne tukevat ikääntyneen omaa elämänhallintaa ja selviytymistä. Vaikka ikääntynyt haluaisikin asua kotona, voi liikkumisen vaikeutuessa olla edessä muutto esteettömään asuntoon. Tulo- ja varallisuuserot näkyvät asumisratkaisun valinnassa; asunnon vaihtaminen on hyvätuloisille helpompaa kuin pienituloisille.

Väestön nopea ikääntyminen ja ikärakenteen muutokset näkyvät erityisesti väestöltään vähenevillä alueilla. Väestöltään vähenevissä kunnissa vuokra-asuntojen kysyntä on heikentynyt ja ARA-vuokrataloyhtiöissä on jäänyt asuntoja tyhjiksi.  Ongelmana on usein myös ARA-asuntojen soveltumattomuus niille, jotka paikkakunnalla edelleen asuvat, etenkin ikääntyneille.

Kunnissa on myös paljon yhdistys- ja säätiömuotoisia vanhustentaloyhteisöjä, jotka vuokraavat asuntoja erilaisissa tilanteissa oleville ikääntyneille. Taantuvilla alueilla vanhustentaloyhdistysten ongelmat ovat hyvin saman tyyppisiä kuin vuokrataloyhtiöiden, mm. talojen korjaustarpeet kasvavat, mutta taloudelliset mahdollisuudet korjaustoimintaan heikentyvät.

Selvityksen keskeisenä tavoitteena on vastata kysymykseen siitä, miten erityisesti vajaakäytössä olevaa kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntokantaa voidaan kehittää siten, että se olisi esteetöntä ja paremmin ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuvaa, ja myös tilaratkaisuiltaan yhteisöllisyyttä edistävää ja palvelujen saavutettavuutta tukevaa (esim. yhteiset tilat ja mahdolliset palvelutilat). Toiseksi esille nousee myös kysymys siitä, mikä rooli kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntokannan kehittämisellä ikääntyneiden asumisen tarpeita vastaavaksi voisi olla myös laajemmin kuntien varautumisessa väestön ikääntymiskehitykseen.

Selvityksen tarjouspyyntö kokonaisuudessaan on julkaistu 14.3.2018 julkisten hankintojen palvelu HILMA:ssa.

Tarjouspyynnön asiakirjoihin voit tutustua myös seuraavassa: