Selvitys kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuviksi käynnistyi

Uutinen 18.5.2018 klo 13.38
Kuva: Janne Ulvinen, YHA-Kuvapankki
© Kuva: Janne Ulvinen, YHA-kuvapankki


Ikääntyneet tarvitsevat erilaisia asumisratkaisuja ja asumiseen liittyviä palveluja. He toivovat esteetöntä ja kohtuuhintaista asumista, joka sijaitsee lähellä julkisia sekä kaupallisia palveluja. Tulevaisuudessa myös yhä useampi ikääntynyt asuu yksin. Lisäksi haasteena ovat syrjäseuduilla asuvat ikääntyneet ihmiset.

Aiemmat ympäristöministeriön koordinoimassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa 2013-2017 toteutetut selvitykset ovat korostaneet tarvetta luoda uusia asumismuotoja mm. syrjäseuduille ja haja-asutusalueille niin, ettei ikääntyvän tarvitse luopua tutusta elinympäristöstä, ja samalla tarvittavat palvelut olisivat lähellä.

Väestön ikääntyminen ja ikärakenteen muutokset näkyvät erityisesti väestöltään vähenevillä alueilla. Niiden kunnissa vuokra-asuntojen kysyntä on heikentynyt ja ARA-vuokrataloyhtiöissä on jäänyt asuntoja tyhjiksi. Ongelmana on usein myös näiden asuntojen soveltumattomuus ikääntyneille. Kunnissa on myös yhdistys- ja säätiömuotoisia vanhustentaloyhteisöjä, jotka vuokraavat asuntoja erilaisissa tilanteissa oleville ikääntyneille. Väestöltään vähenevillä alueilla vanhustentaloyhdistysten ongelmat ovat hyvin saman tyyppisiä kuin vuokrataloyhtiöiden, mm. talojen korjaustarpeet kasvavat, mutta taloudelliset mahdollisuudet korjaustoimintaan heikentyvät.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt selvityksen kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuviksi. Selvitys kohdentuu erityisesti väestöltään väheneviin kuntiin.

Selvityksen tavoitteena on vastata kysymykseen siitä, miten erityisesti vajaakäytössä olevaa kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntokantaa voidaan kehittää siten, että se olisi esteetöntä ja paremmin ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuvaa, ja myös tilaratkaisuiltaan yhteisöllisyyttä edistävää ja palvelujen saavutettavuutta tukevaa (esim. yhteiset tilat). Lisäksi tarkastellaan, miten kunnissa on varauduttu ja varaudutaan ikääntyneiden asumistarpeisiin ja millaista yhteistyötä tarvitaan eri toimijoiden kesken.

Selvityksen toteuttaa tarjouskilpailun voittanut Forecon Oy ja tulokset valmistuvat vuoden 2019 alussa.

Lisätietoa
 

  • erityisasiantuntija Sari Hosionaho, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, Puh. 0295250353
     
  • toimitusjohtaja Markku Riihimäki, Forecon Oy, etunimi.sukunimi@forecon.fi, puh. 040 7041187