Selvitys ikäteknologian esittely-, ohjaus- ja neuvontapaikoista käynnistyi

Uutinen 19.1.2018 klo 11.19
Talviokuurna
© YHA-kuvapankki


Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa 2013-2017 käynnistettiin selvitys ikäteknologian esittely-, ohjaus- ja neuvontapaikoista ja ohjauksen saatavuudesta valtakunnallisesti. Selvityksen toteuttaa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskus. Tulokset valmistuvat kesällä 2018 ja raportoidaan opaskirjan muodossa.

Ikäteknologiatiedolle on olemassa selvä tarve. Ikäteknologiakeskuksessa on havaittu, että tietoa ikäteknologiasta on huonosti saatavilla, vaikka se helpottaisi ikääntyneiden kotona asumista ja arjessa selviämistä. Tähän tarpeeseen valmisteltiin aiemmin Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman ja Ikäteknologiakeskuksen yhteistyönä ”Arjen älykkäät välineet” -opas, joka osoittautui hyvin suosituksi. Tietoa ja uusia toimijoita tarvitaan kuitenkin edelleen.

Ikäteknologiaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa järjestävät esimerkiksi kunnat, yhdistykset ja yksityiset toimijat. Lisäksi ohjaus- ja neuvontapaikkoja voi olla esimerkiksi ammattikorkeakoulujen yhteydessä. Selvityksessä kootaan tiedot paikan toimintaperiaatteista, kuten palvelun maksullisuudesta, pysyvyydestä ja kenelle opastus on tarkoitettu. Lisäksi selvitetään millaisiin laitteisiin paikassa voi tutustua, kuinka laitevalikoimaa päivitetään ja millaista käytännön apua toimijalta voi saada.

Selvityksen tulokset kootaan oppaaksi, mistä selviää esittely-, ohjaus- ja neuvontapaikkojen sijainnit, aukioloajat, tutustuttavat ratkaisut ja ohjauksen ja neuvonnan saatavuus. Oppaaseen laaditaan myös suosituksia kunnille, maakunnille ja muille toimijoille siitä, kuinka ohjausta ja neuvontaa voi kehittää ja järjestää jatkossa. Oppaan toivotaan innostavan uusia tahoja kehittämään ikääntyneille tarkoitettua ikäteknologian ohjaus- ja neuvontatoimintaa.

Valmisteilla olevaa opasta painetaan 5 000 kpl ja sitä jaetaan messuilla, seminaareissa, kunnille sekä eri toimijoille. Opas on myös luettavissa myöhemmin kesällä 2018 sähköisesti:


Lisätietoa:

  • erityisasiantuntija Lea Stenberg, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskus, etunimi.sukunimi@valli.fi
  • erityisasiantuntija Sari Hosionaho, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi