STM:n I&O-kärkihankkeen THL:n ”Nyt juurtuu!” -sarjan neljännessä työpajassa 12.3.2018 keskusteltiin ikääntyneiden asumisen ja palvelujen yhdistämisestä

Uutinen 26.3.2018 klo 13.10
Kuva: Janne Ulvinen, YHA-Kuvapankki
© Kuva: Janne Ulvinen, YHA-kuvapankki


Miten ennakoidaan kasvava ikääntyneiden määrä? Mitä tulee ottaa huomioon jo nyt? Miten asuminen ja eri palvelut sovitetaan yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi? Mitä tarkoittaa muistiystävällinen asuinympäristö? Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL järjesti yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa 12.3.2018 Helsingissä STM:n "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa", I&O-kärkihankkeen ”Nyt juurtuu!” -sarjan neljännen työpajan. Työpajan aiheena oli ikääntyneiden asumisen ja palvelujen yhdistäminen.

 

Työpajan aamupäivä koostui aihetta käsittelevistä luennoista sekä I&O:n "Täytyy - Täydentäen toimivaa" -ikääntyneiden asumisen ja palvelujen yhdistämisen kokeiluhankkeen esittelyistä.

Iltapäivällä pohdittiin ryhmätöiden avulla vastauksia ikäystävällisen asumisen kysymyksiin. Päivän puheenjohtajana toimi Sari Kehusmaa THL:stä.
 

Ohjelma ja esitysaineistot


Työpajan ohjelmaan ja esitysaineistoihin sekä STM:n I&O-kärkihankkeeseen voit tutustua seuraavista linkeistä: