Opas maakunnallisen vanhusneuvoston perustamiseen ja toimintaan

Uutinen 5.4.2018 klo 15.15

Maakuntalain mukaan maakunnan on asetettava vanhusneuvosto lain tultua sovellettavaksi, kuitenkin viimeistään 1.1.2019 mennessä. Lisäksi kaksikielisissä maakunnissa ja maakunnassa, johon kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluva kunta, on asetettava kielivähemmistön vaikuttamistoimielin. 

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet yhteistyössä käytännön oppaita vaikuttamistoimielinten perustamiseen ja toimintaan maakunnissa. Niissä tuodaan esille vaikuttamistoimielinten juridinen tausta ja toiminnan reunaehdot, jotka maakunnille säädettävä toimiala ja tehtävät asettavat. Lisäksi oppaissa esitellään hyviä toimintakäytäntöjä, jotka pohjautuvat kuntien vaikuttamistoimielinten kokemuksiin. Niihin on koottu myös esimerkkejä, jotka koskevat mm. vaikuttamistoimielinten valintatapoja, kokoonpanoa, tehtäviä ja vuorovaikutusta.

Opas on laadittu valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton yhteistyönä. Sen työstämiseen ja kommentointiin ovat osallistuneet työryhmässä, työpajassa ja avoimella kommentointikierroksella myös oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja lukuisat eläkeläisjärjestöt, maakuntavalmistelijat sekä kuntien ja niiden vanhusneuvostojen edustajat.

Vanhusneuvostot ovat yksi tärkeä vaikuttamiskanava maakunnissa. Maakunnallisen vanhusneuvoston jäsenet tulee valita kunnallisten vanhusneuvostojen jäsenistä. Kustakin kunnallisesta neuvostosta tulee olla vähintään yksi edustaja. Maakunnan on huolehdittava asettamansa neuvoston toimintaedellytyksistä.

Vaikka vastuu vanhuspalvelujen suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta on päättäjillä ja viranhaltijoilla, vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa maakunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vanhusten ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen maakunnassa.

Lähde: Valtiovarainministeriön Uutinen 5.4.2018