Asuntojen korjausavustusten tulorajat korkeammiksi

Uutinen 15.6.2018 klo 10.41

Valtioneuvosto päätti tänään asetusmuutoksesta, jolla korotetaan ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusten tulorajoja. Muutoksen myötä avustuksen tarpeessa olevat pienituloiset ikääntyneet ja vammaiset hakijat voivat saada valtion tukea asuntojensa korjaamiseen. Tavoitteena on helpottaa kotona asumista.

Jatkossa korjausavustusta voidaan myöntää sellaisille kotitalouksille, joissa yhden henkilön bruttotulot eivät ylitä 2 000 euroa kuukaudessa. Uudistusta ennen avustusta sai, jos bruttotulot eivät ylittäneet 1 760 euroa kuukaudessa. Jos kotitalouteen kuuluu useampia henkilöitä, tulorajat nousevat henkilömäärää vastaavasti.
 

Korjausavustukset hyödyttävät asukkaita ja yhteiskuntaa
 

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on tyytyväinen päätökseen: ”Kun asunto korjataan asukkaan tarpeiden mukaan, voi yhä useampi ikääntynyt ja vammainen henkilö asua pidempään omassa kodissaan. Muutos on hyvä myös julkisen talouden kannalta, sillä esteettömyys- ja korjaustöiden kustannukset ovat pieniä verrattuna palvelu- ja laitosasumisesta syntyviin kuluihin.”

Tulorajojen korotuksella on suurin vaikutus Uudellamaalla. Siellä asuvilla on muuta maata suuremmat eläkkeet, mutta myös elämisen kulut ovat huomattavasti muuta maata korkeammat. Nykyisellään pääkaupunkiseudulla asuvat hakevat vain harvoin avustusta.

Muita avustuksen saamisen edellytyksiä ei muuteta. Avustus voi olla suuruudeltaan enintään 50 prosenttia ja tietyissä tilanteissa enintään 70 prosenttia suunnitelluista kohtuullisista korjauskustannuksista. Avustusta voi hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta.
 

Muutos koskee myös vireillä olevia avustushakemuksia
 

Asetusmuutos tulee voimaan 1.7.2018. Uusia korkeampia tulorajoja noudatetaan kuitenkin myös sellaisten avustushakemusten osalta, jotka ovat vireillä ARAssa ennen heinäkuun alkua, mutta joista ARA ei vielä ole tehnyt päätöstä.

”Joustavuudella haluamme varmistaa, että hakemuksen jo jättäneet eivät joudu tekemään uutta hakemusta, eikä ARA joudu tekemään samaan aikaan avustuspäätöksiä sekä uusilla ja vanhoilla tulorajoilla”, ministeri Tiilikainen toteaa.
 

Tarjolla myös hissi- ja esteettömyysavustuksia
 

Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen voidaan tänä vuonna myöntää avustuksia yhteensä 8,5 miljoonaa euroa. Näiden asuntojen korjausavustusten ohella avustuksia myönnetään myös hissien jälkiasentamista sekä liikkumisesteen poistamista varten. Kaiken kaikkiaan näihin avustuksiin on varattu tänä vuonna yhteensä 36,5 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoa päätöksestä:

  • Erityisavustaja Tea Usvasuo, p. 046 922 8946, etunimi.sukunimi@ym.fi
  • Lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, p. 0295 250 132, etunimi.sukunimi@ym.fi
     

Uutisen lähde: ympäristöministeriön tiedote 14.6.2018 klo 13.31
 

Lisätietoa asuntojen korjausavustuksista

ARAssa on korjausavustusten asiakaskyselyjä varten myös puhelin- ja sähköpostipalvelu. Palvelunumeroon ja korjausavustusten sähköpostiosoitteeseen tulleisiin kysymyksiin vastaa kulloinkin päivystysvuorossa oleva ARAn korjausavustuksia käsittelevä asiantuntija.