Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot -seminaari 22.9.2015

Uutinen 15.6.2015 klo 0.00

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) järjestävät yhteistyössä Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot (RASTI) -seminaarin 22.9.2015 Helsingissä.

Seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa yhdyskuntarakenteen, elinympäristön, kaavoituksen ja asumisen tietoaineistoista ja analyysimenetelmistä sekä niiden hyödyntämisestä asumisen ja yhdyskuntien suunnittelussa, vaikutusten arvioinnissa ja seurannassa. Tämän vuoden teemoina ovat liikenne ja liikkuminen sekä asumisen erilaiset mittarit, niiden hyödyntäminen ja ongelmat.

Seminaarin kohderyhmänä ovat ELY-keskusten, kuntien, maakuntien liittojen ja muut alueidenkäytön ohjauksen ja asumisen asiantuntijat ja tutkijat.