Yliarkkitehti Niina Kilpelä: Hyvin suunniteltua esteettömyyttä ei huomaa


Kirjoittaja on ympäristöministeriön yliarkkitehti. Hänen vastuualueenaan ministeriössä on rakennetun ympäristön esteettömyysasiat. Kilpelä on ollut virassaan vasta maaliskuusta 2017, mutta on työskennellyt esteettömyysasiantuntijana vammaisjärjestöissä yli kymmenen vuoden ajan. Koulutukseltaan Kilpelä on arkkitehti.

Valtioneuvosto hyväksyi toukokuussa uuden esteettömyysasetuksen. Se sisältää velvoitteen rakennetun ympäristön esteettömyyteen. Asetus on aikaisempaa selkeämpi, kun tulkinnanvaraisia kohtia on täsmennetty. Esimerkiksi toimivan lopputuloksen kannalta olennaisia mitoitusasioita on nostettu ohjeesta asetukseen.

Niina Kilpelä
© Kuva: Niina Kilpelä, YHA-KuvapankkiRakennetun ympäristön esteettömyydessä painottuu edelleen liikkumisen helppous. Hyvä lopputulos edellyttää kuitenkin myös näkö- ja kuuloympäristön esteettömyyden huomioimista. Tilojen toimivuutta voidaan parantaa myös valaistuksella ja hyvällä akustiikalla.
 

Määräykset ovat vähimmäisedellytys
 

Esteettömyysasetus on tärkeä. Yhteisillä pelisäännöillä pyritään rakentamaan kaikille kansalaisille turvallista ja toimivaa ympäristöä. Määräykset linjaavat esteettömyyden vähimmäisedellytykset uudisrakentamiselle ja asetusta sovelletaan myös luvanvaraisessa korjausrakentamisessa.

Määräykset eivät kuitenkaan sellaisenaan tee parasta kokonaisuutta. Suomessa ja maailmalla on tietoa ja taitoa tehdä vieläkin parempaa.

Aidosti esteetön ja toimiva lopputulos saavutetaan, kun otetaan huomioon kaikki esteettömyyden eri osa-alueet ja esteettömyys on suunnittelun lähtökohta. Esteettömän ympäristön aikaansaaminen edellyttää suunnittelijalta kokemusta, mutta myös työn tilaajan tulee vaatia esteettömyyttä ja varmistaa huolellinen toteutus. Näin suunnitellut ja rakennetut tilat ovat kauniita ja toimivia – esteettömyyttä ei varsinaisesti huomaa.
 

Tilat yhdenvertaisesti kaikkien käyttöön
 

Esteettömistä tiloista hyötyvät kaikki, oli sitten kyseessä lapsiperhe, muuttokuorma tai vammainen henkilö. Ikääntyneet pystyvät toimimaan esteettömissä ympäristöissä itsenäisemmin. He pääsevät hoitamaan arjen asioita, ulkoilemaan ja virkistymään sekä nauttimaan palveluista.

Esteettömyys ei ole marginaaliryhmille tehty lisäosa. Se on monenlaiset käyttäjät huomioivaa suunnittelua ja rakentamista.

 

Julkaistu 4.7.2017 klo 14.16, päivitetty 6.7.2021 klo 14.20