Päivi Moisio: Lähitori avasi ovensa hervantalaisille

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projektissa. Kehittämishankkeessa luodaan ratkaisuja kaupunginosan ikäystävällisyyden parantamiseen lähipalveluissa, asuinympäristössä ja asumisessa sekä kehitetään asukkaiden toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia.

Ikäystävällisyys on ennakointia ja joustavia ratkaisuja

Projektipäällikkö Päivi Moisio
Päivi Moisio © Kuva: Päivi Moisio

Ikääntyneiden asumiseen kaivataan hyviä ratkaisuja. Esteettömille asunnoille ja ikäystävällisille asuinympäristöille on kysyntää, kun kolmannen iän kynnykselle ehtineet miettivät millaiseen kotiin ja ympäristöön haluavat asettua tulevina vuosina. Ikäystävällinen asuinympäristö tarkoittaa, että asumisen lisäksi lähipalvelut ja rakennettu ympäristö tukevat itsenäistä elämää, omaa päätöksentekoa ja auttavat iäkkäitäkin asukkaita säilyttämään arkensa aktiivisena.

Asumiseen liittyvät tarpeet ovat yksilöllisiä. Kaikenlaiset ja kaiken ikäiset ihmiset hyötyvät ratkaisujen esteettömyydestä ja lähipalvelujen hyvästä saavutettavuudesta. Ikääntyessäänkin ihmiset tahtovat vaikuttaa ja osallistua yhteisön elämään ja haluamaansa toimintaan.

Alueen ikäystävällisyyttä voi vahvistaa varautumalla tulevien vuosien tarpeisiin ja tarkastelemalla laajasti asukkaiden koko elinpiiriä ja asiointialueita.

Lähipalveluita yhteistyönä

Tampereella kaupunki suunnittelee asukkaiden palveluita tulevalle vuosikymmenelle. Tulevaisuuden palvelumallissa palveluja tuottavat kaupungin rinnalla yritykset, yhdistykset ja kuntalaiset. Palvelumallityö kattaa kaikki palvelut varhaiskasvatuksesta vanhuspalveluihin ja kulttuurista terveydenhoitoon. Samalla vahvistetaan ennalta ehkäisevien palvelujen osuutta kautta linjan. Muita palvelumallin lähtökohtia ovat mm. palvelujen tuottaminen monituottajamallilla, yhdessä tekeminen sekä sähköisten ja liikkuvien palvelujen yleistyminen.

Tamperelaisessa hyvinvointikeskus–lähitori -mallissa hyvinvointikeskus on alueellinen palvelukeskittymä, joka tarjoaa keskeiset palvelut kuntalaisille. Se sijoittuu liikenteellisesti keskeiselle paikalle yhteen tai useampaan kiinteistöön ja kokoaa laajan julkisen palveluvalikoiman rinnalle kaupallisia ja yksityisiä palveluja ja kolmannen sektorin toimintaa.

Lähitori on toimintamalli ja hyvinvointikeskuksen paikallinen palvelupiste. Siellä toiminta painottuu alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen ja osallistumisen mahdollisuuksien luomiseen. Kuntalaiset ovat mukana oman alueensa palveluita suunnittelemassa ja osallistumisen mahdollisuuksia järjestetään ensisijaisesti asukasilloissa ja työpajoissa.

Asukkaille ja yhdessä asukkaiden kanssa

Hervannassa Keinupuiston lähitorilla vietettiin avajaisia syyskuun alussa 8.9.2016. Avajaispäivänä uutta toimintaa ja tiloja esiteltiin Hervannan asukkaille ja hervantalaisille toimijoille.

Lähitori tarjoaa tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia alueen asukkaille. Lähitorin seniorineuvolasta saa terveys- ja hyvinvointineuvontaa. Palveluneuvonta auttaa arjen haasteissa. Tampereen apulaispormestari Mikko Aaltonen toivoi tervehdyksessään, että asukkaat osallistuvat jatkossakin tiiviisti lähitorin kehittämiseen sellaiseksi, että se vastaa asukkaiden tarpeita. Vapaaehtoistyötä tekevät lähitoriluotsit auttavat uusia kävijöitä tutustumaan toimintaan.

Lähitorin lounasravintola palvelee viikon jokaisena päivänä. Siellä voi myös lukea päivän lehdet ja osallistua tapahtumiin ja harrastuksiin. Palveluneuvonnan tavoite on tehdä arkea helpottavien palvelujen hankinta helpommaksi: julkisten palvelujen rinnalla tehdään tunnetuksi myös paikallisten yrittäjien ja kolmannen sektorin palveluja.

Hervannan kaupunginosassa palvelumallin kehittämiseen kytkeytyy asuinalueen kehittämishanke, Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti, jonka Tampereen kaupunki toteuttaa yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Projektissa kokeillaan ratkaisuja, joilla vahvistetaan kaupunginosan ikäystävällisyyttä lähipalvelujen, asuinympäristön ja asumisen ratkaisuissa ja kehitetään asukkaiden toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia sekä parannetaan asukkaiden mahdollisuuksia osallistua asuinalueensa rakentamisen ja palveluiden suunnitteluun. Yhteistyöprojektin muut toimijat ovat Tampereen Kotilinnasäätiö ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry. Projekti on osa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa.

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 9.9.2016 klo 13.54, päivitetty 6.7.2021 klo 14.42