Aulis Mäkinen: ”Voimalla seitsemän miehen” - Esteetön Nurmijärvi

Kirjoittaja on toiminut Nurmijärven vanhusneuvoston puheenjohtajana 13 vuotta. Hän on edistänyt aktiivisesti ikääntyneiden parempia elinoloja, esim. esteettömyyden, kuljetuspalvelujen ja liikenneturvallisuuden kautta. Nurmijärven vanhusneuvosto käynnistää kunnassa tänä vuonna kirjoittajan johdolla laajan kampanjan alueiden ja tilojen esteettömyyden parantamiseksi.

Nurmijärven vanhusneuvoston puheenjohtaja Aulis Mäkinen
© Kuva: Maria Miklas, YHA-kuvapankki

Ympäristöministeriön koordinoima Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 myönsi Aulis Mäkiselle 24.11.2017 Helsingissä järjestetyssä ohjelman päätösjuhlassa kunniamaininnan pitkäaikaisesta ja aktiivisesta työstä ikääntyneiden asumisen ja asuinympäristöjen kehittämisessä. 

Esteetön Nurmijärvi on saavutettava, käytettävä ja turvallinen. Esteettömässä Nurmijärvessä palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien saavutettavissa ja liikkuminen on helppoa. Me kaikki, riippumatta siitä olemmeko, eläkkeellä, työelämässä, koulussa, tai päiväkodissa, hyödymme kaikki esteettömyydestä.


Yhdyskuntasuunnittelussa ja asuinrakentamisessa ikääntyneiden tarpeet huomioon

Oikealla yhdyskuntasuunnittelulla voidaan edistää vanhusväen omatoimisuutta ja samalla vähentää palvelujen tarvetta. Kuntasuunnittelussa, yhdyskuntarakentamisessa ja asuntorakentamisessa tulee ottaa vanhusväen ja vammaisten henkilöiden erityistarpeet huomioon. Näillä ratkaisuilla helpotetaan myös muiden kuntalaisten selviytymistä esimerkiksi edistämällä liikuntaesteiden poistamista jo rakennetussa ympäristössä.

On edistettävä koko elinkaareen sopivien asuntojen rakentamista. Rakennuslainsäädäntö edellyttää, että rakennusten tulee soveltua vanhuksille ja vammaisille. Hissittömät kerrostalot ovat vanhusten kannalta ongelmallisia. Kaikessa tulee ottaa huomioon kansalaisten tasavertainen asema ja oikeus osallistua yhteiskunnallisiin ja muuhun toimintaan ja poistaa esteitä esteettömään liikkumiseen.
 

Turvallisesti liikenteessä

Tulevaisuudessa liikenne joutuu mukautumaan nykyistä enemmän ikäihmisten tarpeisiin. Kevyen liikenteen väyliä tulisi rakentaa lisää kuin myös kävelyteitä kylien lähiliikkumiseen. Arkiliikkumisen merkitys on suuri keskusta-alueilla, kun väestö ikääntyy, kasvaa myös liikkuvien vanhusten määrä. Tähän kehitykseen on hyvä varautua kunnan liikennesuunnittelussa rakentamalla liikenneympäristöstä turvallinen ja esteetön.

Ajoradan ylittäminen on ikäihmisille yksi vaarallisin liikennetilanne. Suojateitä pitää olla tarpeeksi sekä korokkeita ajokaistojen välissä. Tämä antaa aikaa ylittää tie ja samalla mahdollisuuden pieneen levähdykseen. Joissakin risteyksissä, joita monet ikäihmiset käyttävät, tulisi liikennevalojen rytmitystä ja vihreän valon paloaikaa lisätä.

Kulkuväylien varrelle riittävän lähelle toisiaan on myös saatava penkkejä, joissa voi levähtää. Liikenteessä on myös paljon rollaattoreita ja pyörätuoleja sekä muita liikkumisen apuvälineitä käyttäviä, joiden erityistarpeet on otettava huomioon. Kulkuteiden varrella on myös rakennettava kaiteita, käsijohteita, luiskia ja portaita helpottamaan kulkua. Edellä mainitut asiat tulisi ottaa suurennuslasin alle, nimenomaan niissä paikoissa, joissa ikäihmiset liikkuvat, keskustataajamissa, palvelutaloissa, laitoksissa, terveyskeskusten, kauppojen yms. lähettyvillä.
 

Kaatumisten ehkäiseminen tärkeää

Kaatumiset ovat ikäihmisten yleisin tapaturma. Liukastuminen voi johtaa kalliiseen pitkäaikaista hoitoa vaativaan vammaan. Talvikunnossapitoa tulisi kehittää niin että reitistöt ovat käyttökunnossa, arkisin esim. 8 – 20 välisen ajan. Liukastuminen estetään pitämällä kulkuväylät kunnossa auraamalla ja hiekoittamalla. Näkökyvyssä tapahtuu heikkenemistä iän myötä ja huono näkökyky altistaa kaatumiselle, joten oikea ja riittävä valaistus lisää myös turvallisuutta.

Jokaisen on myös itse otettava vastuu liikkumisestaan. Käyttämällä jalkineissaan liukuesteitä voi itse lisästä omaa turvallisuuttaan talviliukkailla. Myös heijastimet ja heijastinliivit sekä myös valot polkupyörissä lisäävät omaa turvallisuutta, ne ovat halpa henkivakuutus. Liikkuessasi liikenteen seassa unohda kiire.
 

Esteetöntä asiointia palveluissa

Esteettömyystavoite kuuluu myös yrityksille, joiden tulee omalta osaltaan edistää esteettömyyttä siten, että niiden tiloihin pääsee esteettä ja turvallisesti. Piha-alueet on talvella aurattava ja hiekoitettava tarpeen vaatiessa sekä asennettava riittävä valaistus. Sisäänkäynneissä itsestään aukeavat ovet, kynnykset pois, sekä tarvittaessa luiskat. Invapaikat riittävän leveiksi ja valvonta, että niitä eivät käytä autot joilla, ei ole invatunnusta ja että niihin ei kasata lunta.
 

Turvallisella ja esteettömällä asuinympäristöllä monia myönteisiä vaikutuksia kunnassa

Liikenneonnettomuuksien ja ikäihmisten kaatumisen välttäminen tuo kunnalle huomattavia säästöjä. Kun ikäihmisten on helppo ja miellyttävä liikkua, voivat he hoitaa itsenäisesti omia asioitaan, harrastaa, tavata ystäviään ja osallistua yhteiskunnan toimintoihin. Tämä pitää ihmiset henkisesti ja fyysisesti kunnossa niin, että ikäihmiset voivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ilman yhteiskunnan tukitoimenpiteitä.

Myös iäkkäällä ihmisellä on oikeus elää hyvää arkea. Arjessa selviytymiseen vaikuttaa ratkaisevasti ihmisen liikuntakyky. Liikkumiskyvyn heikkous lisää palvelujen tarvetta ja on toiseksi suurin syy joutua laitoshoitoon.

Liikunnan edistäminen on erityisesti vanhusten osalta suuri haaste sekä kunnan vanhusneuvostolle että liikuntatoimelle. Vanhusneuvoston tehtävä on seurata ympäristön kehittymistä ikäihmisten turvallisen ja esteettömän liikkumisen näkökulmasta. Yhdessä eri toimijoiden sekä kuntalaisten kesken saadaan tulevaisuudessa parhaita tuloksia aikaan.

Lisätietoa Nurmijärven vanhusneuvoston kampanjasta ja toiminnasta:  puheenjohtaja Aulis Mäkinen, puh. 040 7072 746, S-posti: etunimi.sukunimi@kotikone.fi (aulis.makinen)

 

   

Julkaistu 4.1.2018 klo 14.08, päivitetty 6.7.2021 klo 14.41