Aulis Mäkinen: Vanhusneuvosto on ikääntyneiden asialla

Kirjoittaja on toiminut Nurmijärven vanhusneuvoston puheenjohtajana jo 12 vuoden ajan.

Aulis Mäkinen
© Kuva: Aulis Mäkinen


Laki vanhusneuvostoista edellyttää, että kunnat asettavat vanhusneuvoston ja tarjoavat sille toimintaedellytykset. Nurmijärven vanhusneuvosto on yksi Suomen vanhimmista, sillä se on toiminut jo vuodesta 1998 lähtien. Vanhusneuvostojen arvostus on kasvanut sen jälkeen, kun niistä tuli lakisääteisiä, ja Nurmijärvellä yhteistyö kunnan kanssa sujuukin erinomaisesti. Valitettavasti tiedän kuitenkin pieniä kuntia, joissa kunta ei anna vanhusneuvostoille edes kokoustiloja.

Vanhusneuvosto pyrkii vaikuttamaan siihen, että ikääntyneet ihmiset otetaan huomioon kunnallisessa päätöksenteossa. Emme kuitenkaan vaikuta ainoastaan ikäihmisiä koskevissa asioissa, vaan olemme terveydenhuollon, liikunnan, kulttuurin ja koulutuksen laaja-alaisia kokemusasiantuntijoita. Tulevaisuudessa vanhusneuvostojen tulisi saada laajempi rooli monessa ikäihmisiä koskevassa asiassa.

Yhteistyöllä palveluja ikääntyneille
 

Nurmijärvellä vanhusneuvosto on saanut aikaan lukuisia parannuksia esimerkiksi esteettömyydessä sekä liikenneyhteyksissä ja -turvallisuudessa. Vanhusneuvoston jäsenevät käyvät myös tutustumassa palvelutalojen ja päiväkeskusten toimintaan. Lisäksi järjestämme tapahtumia ja teemme aktiivista yhteistyötä esimerkiksi vammaisneuvoston, eläkeläisjärjestöjen, paikallisten yritysten ja seurakunnan kanssa.

Yhteistyöstä on seurannut paljon hyvää. Vanhusneuvoston toivomuksesta järjestetyssä tietokoneen käyttöopastuksessa on ollut väkeä niin, että kirjaston seinät pullistuvat. Nurmijärven kansalaisopisto on järjestänyt ikääntyneille muun muassa omaishoito-, tietotekniikka- ja ruuanvalmistuskursseja. Syrjäkylille saimme paikallisen linja-autoyhtiön kanssa sovittua pikkubussivuoroista, jotka määrättyinä päivinä kuljettavat ikäihmisiä kotoa palveluiden ääreen.
 

Vanhusneuvostoilla on vaikutusvaltaa
 

Juuri nyt huolehdimme sote-uudistuksesta ja vanhusneuvoston asemasta tulevaisuudessa. Mielestäni vanhusneuvostoille pitäisi perustaa oma valtakunnallinen kattojärjestö, joka ajaisi ikäihmisten asioita yhteisesti. Nurmijärvellä pyrimme siihen, että vanhusneuvoston edustaja olisi sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja mukana kokouksissa, kun käsitellään ikäihmisten asioita.

Vanhusneuvoston puheenjohtajana olen päässyt vaikuttamaan myös valtakunnallisesti. Olen ollut mukana vanhuspalvelulakityöryhmässä ja ympäristöministeriön työryhmissä. Parhaillaan olen mukana vanhusneuvoston edustajana valtiovarainministeriön avoimen hallinnon toimintasuunnitelman valmistelun työpajoissa.

Vanhusneuvostolla on monia keinoja kasvattaa kunnallista vaikutusvaltaansa. Erityisen tärkeänä pidän hyviä yhteyksiä valtuutettuihin, kunnan virkamiehiin ja paikallislehteen. Henkilökohtaiset tapaamiset lähentävät ja molemminpuolinen arvostus syventää yhteistyötä. Kuten muidenkin toimijoiden, myös vanhusneuvoston on osattava perustella oman asiansa merkitys kunnallispäättäjille huolellisesti valmistelluin selvityksin – eikä helposti kannata luovuttaa.
 

Julkaistu 19.12.2016 klo 15.17, päivitetty 6.7.2021 klo 14.42