Monipuoliset asumisratkaisut

Esteettömyys asuinalueella
Kuva: Janne Ulvinen, YHA-Kuvapankki

Asumiseen erilaisia vaihtoehtoja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa vuonna 2017 toteutetun "Ikääntyneiden asumisratkaisujen tarve ja toteutus" -selvityksen mukaan valtaosa ikääntyneistä haluaa tulevaisuudessa asua kerrostalossa, palveluiden lähellä. He toivovat asumiselta vaivattomuutta, esteettömyyttä, kaikenikäisten seuraa ja yhteisöllisyyttä. Tulevaisuudessa yhä useampi ikääntynyt asuu yksin. Selvityksessä korostetaankin asuntotuotantoa, jossa kaikenikäiset ihmiset voivat asua yhdessä sekä auttaa toisiaan. Ikääntyneille yksinomaan suunnatut asuintalot ja korttelit usein eristävät asukkaita muusta naapurustosta.

Monen kunnan ikääntyviä koskevat asumistarpeet ratkaistaisiin selvityksen mukaan edistämällä esteettömyyttä nykyisessä asuntokannassa. Esteettömyyttä ja saavutettavuutta tulee kuitenkin tarkastella yksittäistä asuntoa tai rakennusta laajemmin. Sen tulee ulottua koko asuinympäristöön, mikä näkyy vaikkapa pääsyssä palveluihin. Korjausrakentamista on myös tuettava edelleen, jotta nykyinen asuntokanta on jatkossa sopiva mahdollisimman monelle asukkaalle.


Asumisen yhteisöllisyys

Yhteisöllisellä asuinalueella on kaikenikäisten kansalaisten hyvä asua. Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus – ASUVA -hankkeessa kartoitettiin kotimaisia ja kansainvälisiä keinoja asumisen yhteisöllisyyden parantamiseksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteisöllisyyttä painottavia kehittämistoimia sekä niiden yhteyttä asukkaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen yhteisössä. Lisäksi selvitettiin sitä, miten asumisen mallit vastaavat asukkaiden avun ja palveluiden tarvetta. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa ja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa.

ASUVA-hankkeen tulosten mukaan yhteisöllinen toiminta edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja osallisuutta yhteisössä.Yhteisöllinen toiminta lisää sosiaalisia kontakteja ja helpottaa vastavuoroista auttamista. Lisäksi se vähentää yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta. Onnistuneet toimintamallit ovat asukaslähtöisiä ja perustuvat asukkaiden, järjestöjen, kuntatoimijoiden ja palveluntuottajien yhteistyöhön. Esteettömät ja turvalliset asuinympäristöt sekä monimuotoiset yhteiset sisä- ja ulkotilat edistävät yhteisöllisyyttä.


Ikääntyneiden asumisen ja palvelut yhdistäviä kokeiluja

Sosiaali- ja terveysministeriön "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, I&O" -kärkihankkeeseen sisältyi ikääntyneiden asumisen ja palvelun yhdistävät kokeilut.

 

Julkaistu 28.8.2017 klo 15.48, päivitetty 3.12.2018 klo 15.00