Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma etenee – kunnat voivat hakea avustuksia 28.8. saakka

Uutinen 13.8.2020 klo 15.43

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020–2022. Ohjelmaan liittyvä valtionavustushaku kunnille on nyt auki. Tavoitteena on muun muassa tukea ikääntyneitä ja auttaa kuntia ennakoimaan asumisen tarpeita.

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Yhteistyötä on viritelty keskeisten kumppaneiden kanssa ja aihepiiriin liittyviä selvityksiä on valmistunut ja vireillä, esimerkiksi ikääntyneiden asumisturvallisuuteen ja kuntien ennakointiin ja varautumiseen liittyen. Myös ARA on tehnyt osaltaan toimenpidesuunnitelman ohjelman toteutuksesta.

Kunnille ja kuntayhtymille suunnattu erityisavustushaku on auki. Avustusta voi hakea ikääntymisten asumista kehittäviä hankkeita varten 28. elokuuta 2020 saakka.

Seuraava kehittämisrahoituksen hakukierros toteutetaan ensi vuonna. Ohjelman tueksi asetetaan yhteistyöryhmä, johon tulee edustajia valtion ja kuntien toimijoista sekä alan järjestöistä.

Avustuksen hakemisesta järjestettiin kesäkuussa infotilaisuus, jonka tallenteen voi katsoa kokonaisuudessaan YouTubessa.

Verkkoseminaarin tallenteet ovat nyt katsottavissa

Keskiviikkona 12.8.2020 järjestetyssä Ikääntyneiden hyvään asumiseen -verkkoseminaarissa keskusteltiin ikääntyneiden hyvään asumiseen liittyvistä kysymyksistä. Esille nousivat esimerkiksi kuntien toiminta ikääntyneiden asuinolojen parantamisessa ja ikäystävällisten asuinalueiden kehittämiseen liittyvät teemat.

Verkkoseminaarin kaikki puheenvuorot ovat katsottavissa YouTubessa.

 

Ikäihmiset tarvitsevat esteettömiä asuntoja

Kymmenen vuoden päästä yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Erityisesti kaikkein vanhimpien määrä kasvaa nopeasti: yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu 20 vuodessa. Tällä hetkellä esteettömiä asuntoja maamme asuntokannasta on arviolta noin 15 %, eli vain noin puoli miljoonaa.

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman tavoitteena on muun muassa parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa, sekä tukea ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittämistä.

Voit lukea lisää ohjelman tavoitteista ja ikäihmisten asumiseen liittyvistä haasteista ohjelman sivuilta.

Lisätietoja

Asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö, p. 02952 50093, raija.hynynen@ym.fi

Erityisasiantuntija Heli Mäntylä, ympäristöministeriö, p. 02952 50189, heli.mantyla@ym.fi