Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Rollaattori ja luiska
© Janne Ulvinen, YHA-Kuvapankki


Väestöstämme hieman yli miljoona henkilöä on yli 65-vuotiata. Ennusteiden mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on lähes 1,5 miljoonaa. Ikääntyneiden asumisen kehittäminen koskettaa siis erittäin suurta väestöryhmää ja sen erilaisia tarpeita. Asumisen tukemiseksi tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä.

Vuosina 2013-2017 toteutettiin laaja kansallinen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma, jota koordinoi ympäristöministeriö. Ohjelman toteutukseen osallistui laaja joukko yhteistyötahoja (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset). Valtioneuvoston periaatepäätös Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta annettiin 18.4.2013.

Ohjelmassa pyrittiin vaikuttamaan sekä ikääntyneiden itsensä että kuntien ja asunto- ja rakennusalan toimintaan. Ikääntyneiden kohderyhmänä ohjelmassa olivat 65 vuotta täyttäneet henkilöt. Ohjelman ennakointiin ja varautumiseen liittyvissä toimenpiteissä kohderyhmänä olivat myös tätä nuoremmat. Toimenpiteet sisälsivät mm. olemassa olevan asuntokannan korjaamista, uudenlaisten asumisratkaisujen ja palveluasumisen kehittämistä, asuinalueiden kehittämistä ikääntyneiden näkökulmasta sekä asumista tukeviin palveluihin liittyviä kysymyksiä.

Tavoitteet

 • Parantaa ikääntyneiden asumisoloja siten, että ikääntyneet voivat asua kodissaan niin pitkään kuin mahdollista terveydentila huomioon ottaen
 • Tukea ikääntyneiden omaa asumiseen liittyvää varautumista ja ennakointia
 • Vaikuttaa siihen, että kunnissa otetaan toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioon ikääntyvän väestön asumisen kysymykset
 • Suunnata asunto- ja rakennusalan toimintaa ottamaan entistä paremmin huomioon ikääntyneiden asumisen tarpeita
 • Parantaa toimijoiden yhteistyötä ja luoda ikääntyneiden asumista tukevia toimintamalleja.
   

 

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman vuosien 2016-2017 tarkennettuun toteutussuunnitelmaan valitut toimenpiteet tukivat edelleen ohjelman toimenpidelinjauksia:

 • Ennakointi ja varautuminen
 • Esteettömyyden parantaminen ja asuntojen korjaaminen
 • Asuntojen laatu ja asumisratkaisujen monipuolisuus
 • Asumisen, palvelujen ja elinympäristöjen kokonaisuus.

Kehittämisohjelmassa tuotettiin tietoa ikääntyneen väestönosan asumistilanteesta ja luotiin kunnille työkaluja ikääntyneiden asumisen ennakointiin ja kehittämiseen.Toimenpiteisiin sisältyi myös asuntojen esteettömyyden ja turvallisuuden sekä korjausrakentamisen edistäminen.

 

Julkaisuja ja aineistoja 

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa valmistuneet julkaisut ja aineistot:

 
Tulevaisuussuunnitelma

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma toimi kehittämissysäyksenä prosessissa, jonka lopulliset tavoitteet on asetettu pitkälle tulevaisuuteen.Tavoitteiden saavuttaminen vaatii edelleen toimia.Ohjelman tulosten leviämisen  edistämiseksi ja kehittämistyön jatkamiseksi ympäristöministeriö ja yhteistyökumppaneiden toimesta valmisteltiin tulevaisuussuunnitelma.
 

Tulevaisuussuunnitelman neljä pääteemaa

A. Asuntokannan parantaminen, uustuotanto ja asuinympäristöjen kehittäminen
B. Ikäteknologia ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa
C. Kuntien toiminta ja yhteistyö ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä
D. Ennakointi ja varautuminen


Päätösseminaari 24.11.2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013–2017 päätösseminaari järjestettiin 24.11.2017 Helsingissä. Tilaisuudessa palkittiin ikääntyneiden asumista ja esteettömyyttä aktiivisesti kehittäneitä henkilöitä ja tahoja.
Kunniamaininnan saivat (kuvassa) arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen, järjestöneuvos ja puheenjohtaja Hilkka Häkkilä, sosiaalineuvos ja puheenjohtaja Arja Ojala, puheenjohtaja Aulis Mäkinen, sosiaalineuvos Jaakko Tuomi, korjausneuvoja Anna-Liisa Romppanen ja hissiasiamies Simo Merilä sekä Helsingin kaupunki.
 

Kunniamaininnan saaneet ryhmäkuvassa 24.11.2017
© Kuva: Maria Miklas, YHA-kuvapankki

Päätösseminaarin ohjelma ja esitysaineistot
 


Väliarviointi ja väliseminaari

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman puolivälissä toteutettiin ohjelman ulkoinen väliarviointi. Arvioinnissa tuotettiin tietoa tavoitteiden yhteiskunnallisesta relevanssista, ohjelman organisoinnin ja toimeenpanon toimivuudesta sekä alustavista tuloksista ja/tai vaikutuksista sekä esitettiin kehittämisehdotuksia ja jatkotoimenpidesuosituksia ohjelman loppukaudelle.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman väliseminaari järjestettiin 16.12.2015. Tilaisuuden teemoina olivat uudet toimintatavat ja yhteistyömallit kunnissa, asumisen uudet ratkaisut ja esteettömyys sekä asuinalueiden kehittäminen ikäystävällisiksi. Lisäksi seminaarissa kuultiin ohjelman väliarvioinnin tuloksista ja tulevista painopisteistä vuosille 2016-2017.

Julkaistu 4.4.2019 klo 11.34, päivitetty 4.4.2019 klo 11.34