Asuntojen korjausavustukset ja korjausneuvonta

Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustuksista vastaa ARA ja niissä on jatkuva hakuaika.Korjausavustusta voidaan myöntää vähintään 65-vuotiaille tai vammaisille henkilöille, jotka omistavat asuinrakennuksen tai asunnon. Tuki myönnetään ympärivuotisesti käytössä olevaan omistusasuntoon silloin, kun tulot eivät ylitä ruokakunnan koon mukaan asetettuja tulorajoja ja varallisuuden määrä on vähäinen. 

Tuen määrä on enintään 50 prosenttia korjauskustannuksista, kuitenkin erityistapauksissa enintään 70 prosenttia. Asuntoa, jonka korjaamiseen on myönnetty avustus, on käytettävä avustuksensaajan asuntona viiden vuoden ajan.

Korjausavustuksia voi hakea ARAn verkkoasiointipalvelun kautta. Avustushakemuksen voi jättää myös paperisena.

 

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat antavat neuvontaa korjausavusten hakemisessa ja korjaamisen toteuttamisessa, esimerkiksi muutostöiden suunnittelussa ja urakoitsijan löytämisessä. Korjausneuvonta on suunnattu 65-vuotiaille henkilöille. Yleisimpiä ikääntyneiden asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset sekä erilaiset esteettömyyttä parantavat muutostyöt.

 

 

Julkaistu 4.11.2020 klo 10.45, päivitetty 4.11.2020 klo 10.45