Ennakointi ja varautuminen

Vanhus ja avustaja kävelyllä

Kuva: Janne Ulvinen, YHA Kuvapankki

Asunnon ja asuinolojen  toimivuuden ja turvallisuuden arviointi hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia tukee kotona asumista ja itsenäistä elämistä sekä pienentää riskejä esimerkiksi tapaturmiin. Omaa kotia ja sen toimivuutta on tärkeä tarkastella itse hyvissä ajoin.

Kunkin henkilön yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne vaikuttavat kuitenkin merkittävästi siihen, mikä on hänelle sopiva asumisratkaisu, eikä ikä ole itsessään ratkaiseva tekijä. Keskeistä on asumisen tarpeiden muutosten ennakoiminen riittävän ajoissa ja näihin tarpeisiin varautuminen.
 

Ikäkoti kuntoon! - Sujuvaa arkea myös huomenna

Ikäkoti kuntoon! -kampanjamateriaalit herätelevät kansalaisia (yli 55-vuotiaat),  kuntia ja asunto- ja rakennusalaa varautumaan meitä kaikkia odottavaan tulevaisuuteen. Materiaalit on tuotettu Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 kampanjassa. 
 

Ikäkoti kuntoon kampanjan logo


Ikäkoti kuntoon! -kampanjan sähköiset materiaalit


Ikäkoti kuntoon! -kampanja radiossa ja videolla

Radio-ohjelmassa haastateltavina ovat Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho ja yliarkkitehti Erja Väyrynen ympäristöministeriöstä:

Videohaastattelussa keskustelijoina ovat korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso Vanhustyön keskusliiton Korjausneuvonnasta ja ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho ympäristöministeriöstä:


Ikäkoti kuntoon! -kampanjan tapahtumat

Kampanja näkyi myös Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman yhteistyökumppaneiden omilla verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa (mm. Vanhustyön keskuslitton Korjausneuvonta, ARAEläkeläisliittojen etujärjestö EETU Ry ) sekä mm. seuraavissa eri puolella Suomea järjestetyissä tapahtumissa:


Ikäkoti kuntoon! -kampanjan uutisointia


Tietoa ikääntyneiden asuinalueista

Väestön ikääntymisen aiheuttama yhteiskunnallinen muutos on huomioitava eri mittakaavatasoilla ja kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 ja Suomen Ympäristökeskus SYKE:n yhteistyössä toteuttama Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa -selvityksen tulokset tarjoavat tietoa ikääntyneiden asuinalueista ja niiden tarjoamista palveluista.

Selvityksessä kuvataan ikääntyneiden ikäluokkien alueellista sijoittumista rekisteripohjaisten paikkatietoaineistojen avulla. Hanke tuotti tietoa ikääntyneiden asumisen suomalaisesta kokonaistilanteesta sekä eroista alueiden, kuntien ja erilaisten aluetyyppien välillä. Selvityksessä arvioitiin myös ikääntyneiden ikäluokkien tulevaa alueellista kehitystä vuoteen 2040 asti. 

Voit tutustua selvityksen tuloksiin " Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa" -loppuraportista:

 

Rap-mummona tunnettu Eila Nevanranta kertoo omat vinkkinsä siihen, kuinka ikääntynyt pärjää kotona.

Ikäkoti kuntoon! Sujuvaa arkea myös huomenna -kampanjan videossa joensuulainen Arvo Pölönen kertoo, miten kerrostaloon saa hissin.

Miten remontissa pääsee alkuun? Valtion tukea kotinsa esteettömyyskorjauksiin saanut sotainvalidi Torsten Nyman kertoo.

Kannattaako remontti? Valtion avustusta remontointiin saanut Valio Alaranta kertoo.

Julkaistu 7.11.2014 klo 13.52, päivitetty 3.12.2018 klo 12.25