Aineistopankki

 
Kirja
© Kuva: YHA-kuvapankki

Esitteitä


Työkaluja

 

Omassa kodissa  - Ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli

Ikääntyneiden asuntojen korjaustarpeiden arvioimiseksi ja asuinolojen parantamiseksi kehitetty monialaisen yhteistyön toimintamalli kunnissa ja asuinolojen arviointimalli:


Tarkistuslista asunnon esteettömyyden ja turvallisuuden arviointiin

Asunnon esteettömyyden ja turvallisuuden tarkistuslista on suunniteltu helppokäyttöiseksi työkaluksi asukkaille ja omistajille  esteettömyyden ja turvallisuuden arviointia varten. 

Tarkistuslista on muokattu Invalidiliiton esteettömyysprojektissa tuotetun Marika Nordlundin toimittaman Katse kotiin - tietoa toimivasta asumisesta -julkaisun pohjalta ja Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n luvalla.


Vanhustyön keskusliiton Korjausneuvonta

Korjausneuvonta on suunnattu +65-vuotiaille henkilöille. Korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista.

Yleisimpiä ikääntyneiden asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset sekä erilaiset esteettömyyttä parantavat muutostyöt. Rakenteiden ja järjestelmien huonokuntoisuus aiheuttaa myös yleistä peruskorjaustarvetta.

Voit tutustua korjausneuvontaan seuraavan Vanhustyön keskusliiton videon kautta:

Esteettömyyden itsearviointi taloyhtiössä

Esteettömyyden itsearviointi taloyhtiössä KIPI-kortti on suunniteltu taloyhtiöille työkaluksi kiinteistön suunnitelmallista kunnossapitoa ja esteettömyyden itsearviointia varten.


Mobiilisovellus asuinkerrostalon yhteistilojen esteettömyyden itsearviointiin

ARA on tuottanut yhteistyössä Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn ja Kiinteistöliiton kanssa mobiili­sovelluksen asuinkerrostalojen esteettömyyden itse­arviointiin. Sovelluksella talon isännöitsijä, hallitus, osakkaat ja asukkaat voivat arvioida itse ulko­alueiden ja yhteisten sisätilojen esteettömyyttä.

Sovelluksen käyttäminen on ilmaista, mutta käyttäjäksi täytyy rekisteröityä. Se tapahtuu arviointikohteen lisäämisen yhteydessä joko suoraan sovelluksesta tai palvelun verkkosivulta:


Asunnon turvallisuus (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK)


Korjaustieto

Korjaustieto -sivustolla ymparisto.fi -palvelusta löytyy tietoa kotien ja kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjaamiseen. Asiantuntijoiden kokoama sisältö on tarkoitettu asukkaille, omistajille ja taloyhtiöille sekä kiinteistönhoidon ammattilaisille.

Esteeton.fi

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n verkkosivusto palvelee erityisesti suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisia ja paikallistoimijoita. Myös kuluttajat löytävät sivuilta hyödyllistä tietoa esteettömästä asumisesta. Verkkosivulta löytyy tietoa ja työkaluja esteettömään rakentamiseen ja asumiseen sekä liikkumiseen.


Pientalojen esteettömyys ja paloturvallisuus


Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajat

Etsitkö esteettömyyskartoittajaa läheltäsi? Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajarekisterissä olevat henkilöt ovat saaneet ESKEH-pohjaisen koulutuksen ammattikorkeakoulussa tai he ovat muulla keinoin osoittaneet pätevyytensä tehtävään.


Työtehoseura (TTS)

Työtehoseuran asumisen tutkimus keskittyy asumisen toiminnallisuuden ja tehokkuuden kehittämiseen. Tavoitteena on löytää kuluttajille toimivia ratkaisuja, jotka ovat ekotehokkaita ja jotka huomioivat ihmisten erilaiset ja muuttuvat tarpeet.

 

Kiinteistöliiton palveluja


Omakotiliiton palveluja

Tietoa kotilausvähennyksestä


Ikäteknologiaa

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskus on asiantuntijakeskus, joka kokoaa yhteen ja välittää ikäteknologiaan liittyvää tietoa ja kokemuksia. Ikäteknologiakeskuks edistää toimijoiden yhteistyötä ja vaikutaa siihen, että iäkkäiden käyttäjien tarpeet huomioidaan teknologian kehitystyössä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.


Ikääntyvän palveluopas


Ikääntyvän palveluopas

  • Suomi.fi Ikääntyneiden palveluista löytyy helposti eri asiantuntijatahojen ikääntyville tuottama tieto. Sivustolla on tietoa mm. siitä, mitä ikääntyneen ihmisen eri elämäntilanteissa kannattaa ottaa huomioon sekä mitä apua ja tukea julkishallinto ja järjestöt tarjoavat.
Julkaistu 9.7.2014 klo 16.16, päivitetty 3.12.2018 klo 14.19