Emma Terämä johtamaan kansallisen kaupunkistrategian valmistelua

Uutinen 17.1.2020 klo 9.32
Emma Terämä, kuva: Kai Widell

SYKEn Emma Terämä on nimitetty 7.1.2020 alkaen valtiovarainministeriöön johtamaan kansallisen kaupunkistrategian valmistelua. Kaupunkistrategian laatimisesta on sovittu hallitusohjelmassa. Terämän sijaisena Kestävän kaupungistumisen strategisen ohjelman johdossa toimii sillä aikaa FT, dos. Marko Tainio

”Tuleva kansallinen kaupunkistrategia pohjautuu YK:n kaupunkitavoitteisiin. Teemme Suomeen sopivaa, tulevaa kehitystä ohjaavaa strategiaa yhdessä kaupunkien ja ministeriöiden kanssa, kansainvälisiä tavoitteita kunnioittaen. Kaupunkinäkökulma on tärkeä myös julkishallinnon kehittämisessä”, painottaa kuntaministeri Sirpa Paatero.

”Näen tehtäväni kaupunkistrategian valmistelussa mahdollisuutena lähentää kauaskantoisen kaupunkitutkimuksen ja lyhyemmän aikavälin kaupunkipolitiikan välisiä kytköksiä. Samalla haluan edistää tiedolla johtamista suomalaisten kaupunkien tulevaisuuden parantamiseksi”, toteaa Emma Terämä.

Terämä odottaa tiivistä vuoropuhelua kaupunkien kanssa edessä olevista haasteista ja mahdollisuuksista, joihin hän haluaa tulevan strategian tarttuvan mahdollisimman tasapuolisesti. Terämää motivoi valtion ja kuntien välisen yhteistyön tarve.

”Suomi on liian pieni maa kestämään sisäistä kilpailua ja eripuraa. Haluan nähdä suomalaisten kaupunkien pärjäävän ja toimivan kestävän kehityksen esikuvina myös maailmalla”, Terämä sanoo.

Kansallinen kaupunkistrategia valmistellaan valtiovarainministeriön koordinoimana kaupunkien ja eri ministeriöiden vuoropuheluna. Ministeriöiden kaupunkipolitiikan asiantuntijoista koottu tiimi ja kaupunkien edustajat vastaavat yhdessä strategian kokoamisesta. Strategia valmistuu kesällä 2020.

Lisätietoja

  • johtava asiantuntija Emma Terämä, puh. 02955 30343, emma.terama(at)vm.fi
  • johtaja Marko Tainio, puh. 029 525 2127, marko.tainio(at)ymparisto.fi