Hyppää sisältöön

Asuntorakentamisen korkotukilainojen tukiehdot paranevat

Tiedote 20.6.2018 klo 13.37

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, jolla parannetaan kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamiseen, hankintaan ja perusparantamiseen tarkoitettujen korkotukilainojen tukiehtoja. Tasavallan presidentti vahvisti asetusmuutoksen taustalla olevat lakimuutokset viime keskiviikkona.

Laki- ja asetusmuutosten tarkoituksena on lisätä kohtuuhintaisten, sosiaalisin perustein valituille asukkaille tarkoitettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa kasvukeskusseuduilla. Säädösmuutoksilla toteutettiin useita pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kirjauksia.

Lyhennysohjelma etupainotteisemmaksi

Uusien korkotukilainojen lainanlyhennysohjelma muuttuu asetusmuutoksen myötä merkittävästi nykyistä etupainotteisemmaksi. Lainaa lyhennetään enemmän rakennuksen elinkaaren alkupäässä, jolloin lainasta aiheutuva kokonaiskorkorasitus pienenee, vaikka laina-aika pysyy samana. Korkotukilainojen jäljellä oleva lainapääoma tulee myös olemaan huomattavasti nykyistä pienempi siinä vaiheessa, kun talot tulevat perusparannusikään. Tällöin talojen omistajilla on paremmat mahdollisuudet saada korjauksia varten lisärahoitusta markkinoilta.

Koska uusien korkotukilainojen lainapääoma lyhenee uuden lyhennysohjelman myötä huomattavasti nykyistä nopeammin, asukkailta ei ole tarpeen periä vuokrissa tai käyttövastikkeissa varautumista tuleviin perusparannus-, ylläpito- ja hoitokustannuksiin uusilla korkotukilainoilla rahoitetuissa kohteissa. Tämä kielto ei kuitenkaan estä suunnitelmallista kiinteistönpitoa, sillä vuokrissa ja käyttövastikkeissa voi edelleen kerätä varoja asuntojen vuosikorjauksia varten. Varautumiskielto koskee vain uusia korkotukilainoja, ei olemassa olevia.

Lisäksi asetusmuutoksella lisätään mahdollisuuksia ylimääräisten lainanlyhennysten tekemiseen sekä uusissa että olemassa olevissa korkotukilainoissa. Tällä tavoin lyhennysohjelma voi joustaa kunkin korkotukilainansaajan tilanteen mukaan ja riippuen kulloinkin vallitsevasta korkotasosta.

Tukiehdot kannustavammiksi

Korkotukilainojen lainoitusosuus nousee uusissa korkotukilainoissa enintään 95 prosenttiin hankkeen hyväksyttävistä rakentamis-, hankinta- tai perusparannuskustannuksista. Aiemmin lainoitusosuus on vaihdellut 80–95 prosentin välillä korkotukilainan kohteesta riippuen. Kuitenkin asumisoikeusasuntojen rakentamis- ja hankintalainoissa lainoitusosuus säilyy jatkossakin 85 prosentissa, sillä loppuosa hankkeen kustannuksista voidaan kattaa asukkaiden maksamilla asumisoikeusmaksuilla.

Uusien korkotukilainojen tukiehdot parantuvat myös siten, että korkotukilainansaajien maksettavaksi aina jäävän koron omavastuuosuus alentuu pysyvästi 2,5 prosenttiin. Vuokra-asuntojen osalta noudatetaan kuitenkin voimassa olevaa määräaikaista 1,7 prosentin omavastuuosuutta vuoden 2019 loppuun mennessä hyväksyttävissä korkotukilainoissa. Myös korkotuen maksuaika pidentyy uusissa korkotukilainoissa 30 vuoteen (rakentamis- ja hankintalainat) tai 20 vuoteen (perusparannuslainat). Samalla maksettavan korkotuen prosenttiosuus alenee, jotta valtion korkotukimenot eivät kasva kohtuuttoman paljon.

Asetukseen lisätään myös tarkemmat säännökset uudesta indeksisidonnaisesta, annuiteettilainan kaltaisesta korkotukilainamuodosta, jossa lainamaksu sisältää maksettavan koron ja lainanlyhennyksen. Tämä lainamuoto muodostaa vaihtoehdon nykyisin käytössä oleville kiinteäehtoisille korkotukilainoille.

Laki- ja asetusmuutokset tulevat voimaan 1.7.2018.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Tea Usvasuo, p. 046 922 8946, etunimi.sukunimi@ym.fi

Hallitussihteeri Ville Koponen, p. 0295 250 132, etunimi.sukunimi@ym.fi