Asumisen tukien sanastotyö käynnissä, kommentoitavana 50 käsitettä

Uutinen 11.11.2019 klo 8.39

Ympäristöministeriössä on käynnissä sanastotyö, jonka tavoitteena on selvittää asumisen tukiin liittyvien käsitteiden sisällöt ja antaa suositukset suomenkielisestä termistöstä. Lähes 50 käsitettä määritelmineen on kommentoitavana 29.11. saakka.

Kommentteja toivotaan erityisesti käsitteiden määritelmien oikeellisuudesta ja täsmällisyydestä sekä siitä, millainen lisätieto helpottaisi käsitteiden ymmärtämistä. Arvokasta olisi myös kuulla puuttuuko sanastosta tärkeitä käsitteitä, ja onko käsitteiden väliset suhteet esitetty selkeästi.

Hyötyä tukien hakijoille, rakentamisalan toimijoille ja säädösten valmistelijoille

Käsitteet on tarkoitettu erityisesti rakentamisalan toimijoiden, asumisen tukien hakijoiden ja säädösvalmistelijoiden käyttöön, mutta sanastosta hyötyvät myös muut toimijat ja toimialat. Sanastotyö edistää myös julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta, kun käsitteitä käytetään yhdenmukaisesti esimerkiksi säädösvalmistelussa.

Sanastossa esitellään termit, joita käsitteestä suositetaan käytettäväksi, sekä mahdolliset termit, joiden käyttöä ei suositeta. Sanastossa kerrotaan myös käsitteen sisältöä kuvaava määritelmä, jonka tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä. Lisäksi annetaan yksi tai useampi huomautus, joka tarjoaa lisätietoa käsitteestä, kuten esimerkkejä tai tietoa termien käytöstä. Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan käsitteiden muodostamia kokonaisuuksia.

Sanastoluonnos on laadittu yhdessä Sanastokeskus TSK:n kanssa. Palautteen perusteella viimeistelty sanasto julkaistaan vuoden lopulla Yhteentoimivuusalustalla.

Kommentointi verkossa Yhteentoimivuusalustalla

Kommentteja voi jättää Yhteentoimivuusalustan kommentit-työkalun kautta.

Palveluun rekisteröidytään henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella, minkä jälkeen pyydetään oikeudet Sanastot-työkaluun. Käyttöoikeuksia pyydettäessä organisaatioksi valitaan ympäristöministeriö. Kun oikeudet ovat kunnossa, kommentointikierros tulee näkyviin Kommentit-työkaluun.

Mahdollisissa ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä osoitteeseen yhteentoimivuus@ym.fi. Osoitteeseen voi lähettää myös palautetta kommentoinnin toimivuudesta.

Lisätietoja:

yhteydenotot ensisijaisesti osoitteeseen yhteentoimivuus@ym.fi.

erityisasiantuntija Pilvi Nummi, ympäristöministeriö, pilvi.nummi@ym.fi

lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, ympäristöministeriö, anu.karjalainen@ym.fi

terminologi Sirpa Suhonen, Sanastokeskus TSK, sirpa.suhonen@tsk.fi