Kuntakirjeet

Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osasto julkaisee kuntakirjeinä sellaiset valtioneuvoston päätökset, joita ei julkaista Suomen säädöskokoelmassa, ympäristöministeriön päätökset sekä rakennetun ympäristön osaston määräykset, ohjeet ja suositukset.

Kuntakirjeet ovat saatavina ainoastaan sähköisessä muodossa.

16.1.2014 voimassa olevat kuntakirjeet

 

Muutos vuoden 2014 korkotukiasuntolainojen
ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmaan
(pdf)

Kuntakirje 2014.pdf
Korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuuden käyttösuunnitelma vuodeksi 2014

Kuntakirje 2013 (pdf)
Korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuuden käyttösuunnitelma vuodeksi 2013

Kuntakirje 1/2011 (pdf)
Korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuuden käyttösuunnitelma vuodeksi 2011

Kuntakirje 2/2008 (pdf)
Ympäristöministeriön ohje omakotitalojen rakennus-, tontti- ja perusparannuskustannuksista

Kuntakirje 2/2005 (pdf)
Varallisuuden huomioonottaminen omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä

Kuntakirje 4/1996 (pdf)
Vanhojen henkilökohtaisten asuntolainojen lyhennysten ja korkojen lykkäämisestä

Kuntakirje 3/1995 (pdf)
Aravavuokrien määritystä koskevat ympäristöministeriön suositukset

Kuntakirje 9/1994 (pdf)
Ympäristöministeriön päätös aravavuokra-asunnon omalle pääomalle maksettavasta korosta

Julkaistu 11.12.2015 klo 10.25, päivitetty 11.12.2015 klo 10.25
Aihealue: