Asumisen tukimuotojen tuotekortit

Tuotekortit ovat saatavissa ainoastaan sähköisessä muodossa.

Aravalainat

Uusia aravalainoja ei enää myönnetä. Ne on korvattu korkotukilainoilla.

Vuokra-asunnot
AL9.pdf
1.9.2004
Vuokratalolaina - aravalaina uudistarkentamiseen
AL10.pdf
1.9.2004
Vuokratalon hankintalaina - aravalaina vanhan vuokratalon hankintaan
AL11.pdf
1.9.2004
Vuokra-asuntolaina - aravalaina uuden asunnon hankintaan
AL12.pdf
1.9.2004
Vuokra-asunnon hankintalaina - aravalaina vanhan asunnon hankintaan
Asumisoikeusasunnot
AL15.pdf
1.10.2003
Asumisoikeustalolaina - aravalaina uudisrakentamiseen (vuokratalolaina)
AL16.pdf
1.10.2003
Asumisoikeustalon hankintalaina - aravalaina vanhan vuokratalon hankintaan (vuokratalon hankintalaina)

Korkotuet

Vuokra-asunnot
KT1.pdf
10.10.2022
Korkotukilaina vuokra-asuntojen rakentamiseen
KT2.pdf
14.08.2018
Korkotukilaina vuokra-asuntojen hankintaan

KT3.pdf
10.10.2022

Korkotukilaina vuokra-asuntojen peruskorjaukseen
KT4.pdf
18.3.2016
Välimallin korkotuki vuosiksi 2009-2010
KT5.pdf
18.7.2019
Lyhytaikainen korkotukilaina vuokratalojen rakentamiseen
Omistusasunnot
KT7.pdf
1.1.2009
Omakotikorkotukilaina uudisrakentamiseen
(Ei myönnetä uusia vuodesta 2015 alkaen)
KT11a.pdf
1.6.2005
Tarveharkinta korkotuen myöntämisessä omistusasuntoon
Asumisoikeusasunnot
KT12.pdf
10.10.2022
Korkotukilaina asumisoikeustalon rakentamiseen
KT13.pdf
14.08.2018
Korkotukilaina asumisoikeustalon hankintaan
KT14.pdf1
10.10.2022
Korkotukilaina asumisoikeustalon perusparantamiseen
Asunto-osakeyhtiöt
KT16.pdf
1.1.2009
Asunto-osakeyhtiötalon perusparannuslaina - korkotukilaina perusparantamiseen
(Ei myönnetä uusia vuodesta 2015 alkaen)
Osaomistusasunnot
KT17.pdf
10.10.2022
Korkotukilaina osaomistusasuntojen rakentamiseen

Yleishyödyllisyys

YLE.pdf
14.08.2018
Yleishyödylliset asuntoyhteisöt

Avustukset erityisryhmille

ERA.pdf
18.3.2016
Avustus erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi

Korjausavustukset

KA1.pdf
1.1.2017
Avustuksesta iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjaamiseen
KA2.pdf
1.1.2017

Avustuksesta hissin jälkiasentamiseen ja liikkumisesteiden poistamiseen

 

Kunnallistekniikka-avustukset

KTA.pdf
 
Avustus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen

Tukitoimet taloudellisiin vaikeuksiin

Atv.pdf
1.2.2019

Avustus vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämiseksi

Lmm.pdf
1.2.2019
Aravalainaehtojen määräaikainen muuttaminen
Adi.pdf
1.2.2019
Purkuakordi ja purkuavustus

ASP

ASP.pdf
31.8.2021
ASP-järjestelmä nuorten ensiasunnon hankintaan

Takaus

TA1.pdf
1.7.2009
Omistusasuntolainojen valtiontakaus
TA2.pdf
1.1.2009
Vuokra-asuntojen rakentamisen valtiontakaus
TA3.pdf
1.1.2009
Aravalainojen takaisinmaksamisen valtiontakaus
TA4.pdf
1.1.2015
Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus

Rajoitukset

AOL.pdf
1.3.2005
Aravavuokra-asunnon omaksilunastaminen
KTOL.pdf
1.12.2009
Kokotukivuokra-asunnon omaksilunastaminen
ALR.pdf
14.8.2018
Arava ja korkotukivuokra-asuntojen luovutusrajoitukset (Alkuperäiset rajoitukset)
AKR.pdf
14.08.2018
Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen käyttörajoitukset
(Alkuperäiset rajoitukset)
AKL.pdf
14.08.2018
Aravavuokra-asuntojen 10 vuoden käyttö ja luovutusrajoitukset (Jatkorajoitukset)
ASV.pdf
14.08.2018
Asukasvalinta vuokra- ja osaomistusasuntoihin

 

Julkaistu 19.7.2019 klo 7.19, päivitetty 10.10.2022 klo 7.54