Tietoa kunnille asumisen tukemisesta

Kuntakirjeinä julkaistaan rakennetun ympäristön osaston määräykset, ohjeet ja suositukset. Lisäksi kuntakirjeinä julkaistaan sellaiset asumista ja rakentamista koskevat valtioneuvoston päätökset ja asetukset, joita ei julkaista Suomen säädöskokoelmassa.

Tuotekortit ovat rakennetun ympäristön osaston laatimia kortteja, jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa valtion asuntolainoituksesta sekä lainoitukseen liittyvistä rajoituksista.

Kunnallistekniikka-avustus

Valtio edistää kasvukeskusalueiden asuntotuotantoa avustuksilla, jotka myönnetään kunnallistekniikan rakentamista varten. Avustusta voidaan myöntää pääkaupunkiseudun ja lähialueiden kunnille sekä Tampereen, Turun ja Oulun, seudun kunnille, jotka ovat solmineet valtion kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteet sopimuksen (MAL-sopimus). Avustusta myönnetään uudella asuntoalueella tarvittavien ja sinne johtavien katujen ja muiden liikenneväylien sekä puistojen rakentamiseen, puistojen rakentamiseen ja täydennysrakentamisen edellyttämiin toimenpiteisiin

Avustuksen enimmäismäärä on 30 prosenttia hankkeen kustannuksista, ja sen tarkoituksena on käynnistää ja  uusien asuntoalueiden rakentamista sekä täydennysrakentamista. Avustusta myönnettäessä etusijalla ovat hankkeet, jotka nopeuttavat  asuntoalueiden käyttöönottoa ja täydennysrakentamista suurimman tonttivajauksen alueella.

Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Julkaistu 15.7.2019 klo 11.00, päivitetty 15.7.2019 klo 11.00