Asumisen tuet

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Asumisen tuet voidaan jakaa suoriin tukiin, kulutustukiin sekä asumisen tuotantotukiin.

Asuminen_mummo_SSivonen.jpg
Saara Sivonen, YHA kuvapankki

Asumisen suorat tuet

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa asumistukia koskevan lainsäädännön yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Yleinen asumistuki on tarkoitettu helpottamaan pienituloisten ruokakuntien asumismenoissa. Yleistä asumistukea voi saada vuokra- tai omistusasuntoon samoin kuin eläkkeensaajien asumistukea, jota maksetaan eläkkeensaajalle, joka asuu yksin tai puolison kanssa.

Opintotuen asumislisästä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Opiskelijan asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat, kuuluuko hän asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin.

Kulutustuet

Asuntolainojen verovähennykset ovat kulutustukea kuten asuntosäästöpalkkio-järjestelmään liittyvät tuetkin.

Asumisen tuotantotuet

Valtio tukee asumista myös asuntojen tuotantoon liittyvillä tuilla eli korkotukilainoilla ja avustuksilla.

Vuokra-asuminen:

Suomessa on noin 800 000 vuokra-asuntoa, joista noin puolet on rahoitettu valtion arava- tai korkotukilainalla. Valtio tukee edelleen vuokra- tai asumisoikeustalojen uudisrakentamista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämien korkotukilainojen avulla. Lainoituksen määrästä ja painotuksista päättää eduskunta vuosittain. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet.

Omistusasuminen:

Valtio tukee omistusasumista takaamalla yksityishenkilöiden asuntolainoja.

Asumisoikeusasuminen:

Valtion tuella tuotettuja asumisoikeusasuntoja omistavat kunnat, yleishyödylliset yhteisöt ja asumisoikeusyhdistykset.

Perusparantaminen:

Valtio tukee perusparannustöitä korkotuilla. Korkotukilainoja myönnetään vuokratalojen ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen.

Avustukset:

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen. Avustuksia myöntää kunta, ARA tai Valtiokonttori avustuslajista riippuen.

Lisäksi avustuksia myönnetään uusien asuinalueiden infrastruktuurin rakentamiseen sekä aravavuokratalon purkamiskustannuksiin, asuinalueiden kehittämiseen sekä asumisneuvojatoimintaan.

Julkaistu 19.10.2018 klo 8.58, päivitetty 19.10.2018 klo 8.57