YVA-päätökset

YVA-laki määrää tietyn kokoluokan hankkeet aina YVA-menettelyyn. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos hankkeista katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

ELY-keskus päättää menettelyn tarpeellisuudesta

Hankkeen voi määrätä YVA-menettelyyn elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Sen on tehtävä päätös kuukauden kuluessa saatuaan asiasta riittävät tiedot. Hankkeesta vastaava saa tilaisuuden tulla kuulluksi ennen kuin päätös tehdään.

Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevat päätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

Kuka tekee aloitteen?

Aloite YVA-menettelyn käynnistämiseen voi tulla keneltä tahansa, kuten kansalaiselta, kansalaisjärjestöltä, hankkeesta vastaavalta tai muulta viranomaiselta. Aloite täytyy tehdä kirjallisessa muodossa.

Kun vaikutusten merkittävyyttä harkitaan, otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne.

Voiko päätöksestä valittaa?

Päätös on nähtävillä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 14 päivää. Hankkeesta vastaava voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muut voivat hakea muutosta ELY-keskuksen päätökseen lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö,
puh. 0295 250 246, etunimi.sukunimi@ym.fi
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

YVA-päätökset Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) tekee päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksissa. Lausuntomenettelystä on luovuttu ja alueellinen ELY-keskus tekee asiasta päätöksen myös katsoessaan, ettei hankkeeseen sovelleta arviointimenettelyä.

Hankkeesta vastaava, kansalainen, kansalaisjärjestö tai jokin viranomainen voi saattaa arviointimenettelyn soveltamista koskevan kysymyksen ELY-keskuksen tietoon. Perusteltu kirjallinen esitys voi johtaa siihen, että ELY-keskus käynnistää harkinnan.

Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevat päätökset tekee työvoima- ja elinkeinoministeriö.

Uusimmat päätökset

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Vuosi 2014

Niska- ja Suolajärven säännöstelyn tarkistamishanke (pdf, 19.12.2014)

TuuliSaimaa Oy:n Hyötyvirran tuulivoimahanke, Kouvola Anjalankoski 22.10.2014   Kuulemisaika 24.10.-7.11.2014 (pdf 42 kt)

TuuliSaimaa Oy Hietasen satama, neljä n. 3 MW tuulivoimalaa, Kotka 18.6.2014    Kuulemisaika  25.6.-10.7.2014 (36 kt pdf)
Kuulutus on ELY-keskuksen sivuilla ja avautuu tämän linkin kautta

LNG -terminaalin ja 110 MW:n maakaasuvoimalaitoksen rakentamisesta Haminan öljy- ja kaasusatamaan, Hamina  (Kuulemisaika 12.5.-26.5.2014, pdf 39 kt)

Kuulutus Haminan LNG-terminaalin YVA-päätöksestä (pdf 13 kt)

Umacon Oy, YVA-päätös, Anjalankoski  (kuuleminen 3.4.-18.4.2014 pdf 727 kt)

Vuoden 2010-2013 tehdyt YVA-päätökset

Lentotuhkien ja pohjakuonien käyttö valtatie 7 (E18-moottoritien) meluvallirakenteissa välillä Kyminlinna - Rantahaka, Kotka (Kuulemisaika 10.7. – 9.8. 2013, 48 kt, pdf)

Moottoriurheilukeskus Kymi Ring Oy, Iitti
(Kuulemisaika 24.6.-2.8.2013, pdf)

Palin Granit Oyn Hujakkalan tarvekivilouhimon laajennus, Lappeenranta, Ylämaa, Hujakkala (Kuulemisaika 17.5. – 10.6.2013, pdf)

Vuosi 2013

TuuliSaimaa Oy Hyötyvirran tuulivoimalahanke, Kouvola Keltakangas  (11.4.2013)

Tornator Oyj, Strukan tuulivoimapuisto, Pyhtään kunnan Itäkirkonkylän kylässä (8.3.2013)

Suomen Merituuli Oy Tuulivoimahanke Pyhtää Suurahvenkoski Pirtnuora (11.2.2013)

TuuliSaimaa Oy Purolan tuulivoimahanke Pyhtää (21.2.2013)

Liikelaitos Kouvolan Vesi, pohjavedenottohanke Kouvolan Selänpään pohjavesialue 12.3.2013

Vuosi 2012

TuuliSaimaa Oy:n Hyötyvirran tuulivoimahanke (9.11.2012)

Nordkalk Oy Ab:n Ihalaisen kaivosta koskeva kaivostoiminnan muutoshanke(11.9.2012)

Taaleritehdas Oy:n tuulivoimahanke, Pyhtää, Pirtnuora (19.6.2012)

Vuosi 2011

YVA-päätösStora Enso Oyj Tuulivoimahanke  (25.11.2011)

YVA-päätös Kotka Mills tuulivoima (21.10.2011)

Vaahterikonkankaan tuulivoimahanke Virolahti   (21.10.2011)

TuuliSaimaa, Ruokolahti; YVA -päätös(18.5.2011)

Päätös YVA-menettelys tarpeellisuudesta VentusVis Oy:n Tuulivoimahankkeelle Kotkan Hallaan (14.9.2011)

Gasum Oy:n Maakaasuputken perusparannus Imatra – Kouvola (7.2.2011)

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n Toikansuon jätevesipuhdistamon siirtolinja Vuokseen (12.12.2011)

Vuosi 2010

YVA-päätös Tuulivoima Haminan Mäkelänkankaalle  (26.11.2010)

YVA-päätös Tuulivoimapuiston rakentaminen Rankinsaaren alueelle, Kotkan Energia Oy, Kotka (4.5.2010)

YVA-päätös Tuulivoimapuiston rakentaminen Muukon teollisuusalueelle, TuuliSaimaa Oy, Lappeenranta (4.5.2010)

YVA-päätös PVO-Innopower Oy, Tuulivoimapuiston rakentaminen Mussalon voimalaitoksen alueelle, Kotka (24.2.2010)

 

 

Julkaistu 30.8.2013 klo 12.39, päivitetty 7.6.2021 klo 17.09
Julkaistu 19.6.2013 klo 16.56, päivitetty 14.9.2017 klo 18.19