Hyppää sisältöön

YVA-päätökset

YVA-laki määrää tietyn kokoluokan hankkeet aina YVA-menettelyyn. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos hankkeista katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

ELY-keskus päättää menettelyn tarpeellisuudesta

Hankkeen voi määrätä YVA-menettelyyn elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Sen on tehtävä päätös kuukauden kuluessa saatuaan asiasta riittävät tiedot. Hankkeesta vastaava saa tilaisuuden tulla kuulluksi ennen kuin päätös tehdään.

Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevat päätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

Kuka tekee aloitteen?

Aloite YVA-menettelyn käynnistämiseen voi tulla keneltä tahansa, kuten kansalaiselta, kansalaisjärjestöltä, hankkeesta vastaavalta tai muulta viranomaiselta. Aloite täytyy tehdä kirjallisessa muodossa.

Kun vaikutusten merkittävyyttä harkitaan, otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne.

Voiko päätöksestä valittaa?

Päätös on nähtävillä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 14 päivää. Hankkeesta vastaava voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muut voivat hakea muutosta ELY-keskuksen päätökseen lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö,
puh. 0295 250 246, etunimi.sukunimi@ym.fi
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

YVA-päätökset - Etelä-Savo

1.1.2010 alkaen tehdyt päätökset
 

Eläintenpito ja kalankasvatus

Luonnonvarojen otto ja käsittely

Vesistön rakentaminen ja säännöstely

Metalliteollisuus

 • ei julkaistuja päätöksiä
   

Metsäteollisuus

 • ei julkaistuja päätöksiä
   

Kemianteollisuus

 • ei julkaistuja päätöksiä
   

Energian tuotanto

Energian ja aineiden siirto sekä varastointi

Liikenne

Vesihuolto

 • ei julkaistuja päätöksiä
   

Jätehuolto

Muut hankkeet
 


Ennen vuotta 2010 tehdyt YVA-päätökset

Päätökset on listattu alle toimialoittain. Uusin päätös on ylimpänä.
 

Eläintenpito

 • ei julkaistuja päätöksiä
   

Luonnonvarojen otto ja käsittely

 • ei julkaistuja päätöksiä
   

Vesistön rakentaminen ja säännöstely

 • ei julkaistuja päätöksiä
   

Metalliteollisuus

 • ei julkaistuja päätöksiä
   

Metsäteollisuus

 • ei julkaistuja päätöksiä
   

Kemianteollisuus ja mineraalituotteiden valmistus

 • ei julkaistuja päätöksiä
   

Energian tuotanto

 • ei julkaistuja päätöksiä
   

Energian ja aineiden siirto sekä varastointi

 • ei julkaistuja päätöksiä
   

Liikenne

 • ei julkaistuja päätöksiä
   

Vesihuolto

Jätehuolto

Muut hankkeet

Julkaistu 30.7.2013 klo 10.18, päivitetty 7.9.2020 klo 11.49
Julkaistu 19.6.2013 klo 16.56, päivitetty 14.9.2017 klo 18.19