Ylä-Savon jätevesien käsittely, Lapinlahti

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Ylä-Savon jätevedenpuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 409 kt)

Ylä-Savon jätevedenpuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf, 6,6 Mt)

Arviointiselostuksen liitteet:

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 306 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Ylä-Savon jätevedenpuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 73 kt)

Ylä-Savon jätevedenpuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 2,4 Mt)

Karttaliite Ylä-Savon jätevedenpuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan (pdf, 8,5 Mt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 34 kt)

Hankkeen kuvaus

Arviointimenettelyn kohteena on Lapinlahdelle sijoittuvan keskusjätevedenpuhdistamon rakentaminen.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutuksia tarkastellaan kolmessa vaihtoehdossa:

  • Vaihtoehto VE 0+: Kiuruveden, Iisalmen ja Lapinlahden nykyisiä jätevedenpuhdistamoja kehitetään niiden nykyisillä paikoilla. Vieremän ja Sonkajärven jätevedet johdetaan aiemmin rakennettuja siirtoviemäreitä pitkin Iisalmen puhdistamolle käsiteltäväksi. Uusia siirtoviemäreitä ei rakenneta. Jätevesien purkupaikat säilyvät nykyisellään, mutta vesistövaikutuksia arvioidaan Lapinlahden puhdistamolla, VE 1 mukaisen, Akkalansaaren eteläpuolella sijaitsevan purkupaikan suhteen.
  • Vaihtoehto VE1: Kiuruveden ja Iisalmen jätevedenpuhdistamot lakkautetaan ja jätevedet johdetaan noin 61 km pitkällä siirtoviemärillä Lapinlahden nykyiselle puhdistamolle. Kiuruvedelle ja Iisalmelle rakennetaan tasausaltaat ja sakokaivolietteiden vastaanottopaikat. Lapinlahden puhdistamon kapasiteettia laajennetaan ja toimintaa kehitetään. Jätevesien purkupaikka siirretään Akkalansaaren eteläpuolelle, Iisalmen reitin päävirtauksen alueelle.
  • Vaihtoehto VE2: Iisalmen ja Lapinlahden nykyiset puhdistamot saneerataan. Lapinlahden puhdistamo säilyy nykyisellä paikallaan. Iisalmen puhdistamo siirtyy Peltosalmen Sikomäkeen purkualueen pysyessä nykyisellään. Kiuruveden jätevedenpuhdistamo lakkautetaan ja jätevedet johdetaan noin 35 km pitkällä siirtoviemärillä Iisalmeen. Kiuruvedelle rakennetaan tasausallas ja sakokaivolietteiden vastaanottopaikka.
Julkaistu 11.2.2010 klo 8.00, päivitetty 13.6.2013 klo 15.21

Aihealue: