Hyppää sisältöön

Vuorimäen kallioalueen kiviaineksenotto, Siilinjärvi

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Vuorimäen kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 407 kt)

Vuorimäen kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus, osa 1/2 (pdf, 4,9 Mt)

Vuorimäen kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus, osa 2/2 (pdf, 5,4 Mt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 347 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Vuorimäen kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 439 kt)

Vuorimäen kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 6,6 Mt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 376 kt)

Hankkeen kuvaus

Yleissuunnitelmassa Vuorimäen kallionottoalueen pinta-ala on 94 ha, alin ottotaso +112 m mpy ja kokonaisottomäärä noin 10 milj. m3ktr. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lisäksi ottotason laskemista +95 m mpy tasolle, jolloin kokonaisottomäärä olisi noin 25 milj. m3ktr. Vuorimäen alueen toimintoja ovat lisäksi ylijäämälouheen, kierrätysbetonin sekä vanhan asfaltin varastointi ja käsittelytoiminnat sekä asfalttiasemien sijoittaminen alueelle.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutuksia arvioidaan neljälle eri vaihtoehdolle:

  • Vaihtoehto  0 (VE0): Hanketta ei toteuteta, nykyisten lupien mukainen toiminta. Ottoalueen yhteispinta-ala on noin 10 ha ja kiven kokonaisottomäärä on noin 0,7 milj. m3ktr. Alin ottotaso on +112…140 m mpy. Alueella louhitaan ja käsitellään vuosittain noin 100 000 m3ktr kiviaineksia.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Hanke toteutetaan, alin ottotaso +112…140 m mpy ja kokonaisottomäärä 10 milj. m3ktr. Suunnitellun ottoalueen pinta-ala on noin 94 ha. Alin ottotaso on +112…140 m mpy ja kokonaisottomäärä 10 milj. m3ktr. Alueelta louhitaan vuosittain keskimäärin noin 100 000–200 000 m3ktr kiviaineksia. Toiminta-aikaa arvioidaan olevan jäljellä noin 50–100 vuotta.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): hanke toteutetaan, alin ottotaso + 95 m mpy ja kokonaisottomäärä 25 milj. m3ktr. Ottoalue on sama kuin vaihtoehdossa VE1 eli noin 94 ha. Alin ottotaso on +95 m mpy ja kokonaisottomäärä 25 milj. m3ktr. Alueelta louhitaan vuosittain keskimäärin noin 100 000–200 000 m3ktr kiviaineksia. Toiminta-aikaa arvioidaan olevan jäljellä noin 100–250 vuotta.
  • Vaihtoehto + (VE+): ottamistoiminnan lisäksi kierrätysmateriaalien hyötykäyttöä. Vuorimäen alueella minkä tahansa aiemman vaihtoehdon lisäksi varastoidaan ja käsitellään ylijäämälouhetta, kierrätysbetonia sekä vanhaa asfalttia. Lisäksi jokainen toimija voi sijoittaa alueellensa asfalttiaseman. Toimijat ottavat vastaan yhteensä noin 10 000–100 000 t/v ylijäämälouhetta, 10 000–100 000 t/v ylijäämämaata, 10 000–50 000 t/v kierrätysbetonia ja 15 000–50 000 t/v kierrätysasfalttia.
Julkaistu 11.2.2010 klo 8.00, päivitetty 13.6.2013 klo 8.38