Vuohisaaren syväsataman rakentaminen, Savonlinna

Hankkeen kuvaus

Arvioitavassa hankkeessa Savonlinnan kaupungin syväsatama siirretään sen nykyiseltä paikalta Haislahdesta kaupungin itäosaan Vuohisaaren–Pääskylahden alueelle. Uusi satama-alue sijoittuu Pihlajaveden Kaupinselän koillisrannalle alueelle, jonka ympäristössä on nykyisin jo laajalti teollisia toimintoja, mm. UPM:n vaneritehdas suunnitellun satama-alueen länsipuolella.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE 0: Hanketta ei toteuteta, vaan Savonlinnan syväsataman toimintaa jatketaan ja kehitetään sen nykyisellä paikalla Kirkkolahdessa.
  •  VE 1: Savonlinnan uusi syväsatama toteutetaan yleissuunnitelman vaiheen 1 mukaisessa laajuudessaan Vuohisaaren alueelle. Satamakentän laajuus on vaihtoehdossa 1 noin 1,3 hehtaaria ja laiturin pituus noin 100 metriä.
  • VE 2: Savonlinnan uusi syväsatama toteutetaan yleissuunnitelman vaiheen 3 mukaisessa laajuudessaan Vuohisaaren alueelle. Lisäksi Vuohisaareen länsiosasta manterelle toteutetaan rautatieyhteys, jonka rakentaminen vaatii uuden pengeryhteyden. Satamakentän laajuus on vaihtoehdossa 2 noin 3,5 hehtaaria ja laiturin pituus noin 200 metriä.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 22.2.2011 klo 8.00, päivitetty 7.9.2020 klo 12.18